Detta drabbar bland annat nervceller som utsöndrar enkefaliner, som är en smärtstillande endogen opiopeptid. I enteriska ... nervsystemet är GABA en stimulerande signalsubstans, och stimulans av dessa enkefalinerga nervceller frigör enkefaliner till ...
Två former av enkefaliner är kända idag: Met-enkefalin: Tyr-Gly-Gly-Phe-Met. Leu-enkefalin: Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu. Enkefalinerna ... Enkefaliner är en grupp opioidpeptider, som fungerar som endogena signalsubstanser, det vill säga kroppsegna varianter av ... är framför allt kända för att de påverkar upplevelsen av smärta, det vill säga att aktivering av enkefaliner är smärtstillande ...
Det finns tre grupper opioidpeptider, vilka bildas av tre olika prohormoner: Enkefaliner Endorfiner Dynorfiner Deras funktioner ...