Endoskopi. 2007. IHE Technical Framework är det dokument som beskriver standardrekommendationerna. Den byggs upp av så kallade ...
Optiska fibrer används vid endoskopi då man för in ett instrument i kroppen för att göra en optisk undersökning eller som hjälp ... "Om endoskopi". Cancerfonden. Arkiverad från originalet den 2 mars 2010. https://web.archive.org/web/20100302184838/http://www. ...
... n har blivit viktigare sedan endoskopi av näsan infördes. Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi ...
Det sker också ofta vid endoskopi och endoskopisk behandling. Bakteriemi kan vidare uppkomma vid infektionssjukdomar som ... endoskopi_2012.pdf ^ http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?s=bacteremia ^ [a b] http://www.merckmanuals.com/home/ ...
I Sverige är Olympus en av de ledande aktörerna inom flexibel endoskopi. Här finns produkter riktade mot industrin, såsom ...
ERCP (engelska: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) innebär endoskopi av gallgångarna och den gång som förbinder ... 2018). "50 år med ERCP - En framgångssaga inom gastroenterologisk endoskopi". Läkartidningen (Stockholm) 115 (24): sid. 1058-60 ... http://www.ds.se/MottagningAvdelning/Mottagningar/Endoskopicentrum/Behallare-undersokningar-endoskopi/ERCP/. Läst 14 mars 2016 ...
... är observation eller bildupptagning, av urinblåsans inre genom endoskopi. Cystoskopi utförs med hjälp av ett ...
För att upptäcka H. pylori kan man använda sig av endoskopi och histologi. Ett annat enklare test som ofta används är ett ...
Med endoskopi, röntgenundersökning, PET och MRI med mera, kan man se hur långt framskriden cancern är. ^ http://www.mayoclinic. ...
Det inbegriper dels discipliner som radiologi, endoskopi och mikroskopi men även medicinska tillämpningar av bildbehandling och ...
Bild från endoskopi som visar flera sår i den distala tolvfingertarmen hos en patient med Zollinger-Ellisons syndrom ...
Den kan därför grunda sig på den fysiska undersökningen av patienten samt röntgenundersökning och eventuellt endoskopi. Den ...
I Sverige på 1950-talet utvecklade fotografen Lennart Nilsson tekniker med endoskopi för att kunna fotografera fostrets ...
... för att behandla förstoppning och för att skölja tarmsystemet inför olika diagnostiska undersökningar som exempelvis endoskopi ...
... det som under samlingsnamnet kallas för endoskopi. I det här fallet gällde undersökningen matstrupe och magsäck och dessutom ...
... bl a för endoskopi), medicinsk keramik och lantmäteriutrustning. 1929 började man med att tillverka objektiv, 1948 började man ...
... eller med endoskopi utförs ingreppet alltmer sällan. Wikimedia Commons har media som rör Gastrektomi. Bilder & media Denna ...
... än undersökningar gjorde med endoskopi . ^ "Vomeronasalorgan". https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ ...
Läkarundersökning Endoskopi Övervakning av pH i matstrupen Biopsier som kan visa på bland annat helicobacter-inflammation, ...
Artikeln beskrev en samling tarmsymptom, endoskopi-resultat och biopsi-resultat som sades vara evidens för ett möjligt nytt ...
... är en typ av medicinsk undersökning, eller kirurgi som innebär att man tittar in i kroppen med hjälp av ett endoskop ... "Endoskopi". Endoskopi. Vårdguiden. Arkiverad från originalet den 3 september 2010. https://web.archive.org/web/20100903031709/ ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Endoskopi&oldid=46429838" ... http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Undersokningar/Endoskopi/. Läst 1 november 2012.. ...
Omdirigert fra Endoskopi). Hopp til navigering Hopp til søk Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den ...
... kallas undersökning av tjocktarmen med ett smalt, böjligt instrument, så kallat endoskop. Endoskopet dokumenterar tarmen med fiberoptik som för en vy av tarmens insida till en bildskärm. Läkaren kan granska tarmens slemhinnor och även ta prover av denna. Undersökningen kan av vissa upplevas som obehaglig eller smärtsam. Smärtan kan ha att göra med själva inträngandet genom ändtarmens ringmuskel, och kan även inträffa när instrumentet passerar tarmkrökarna.[1] Starkt obehag kan upplevas genom att tarmen blåses upp med luft vartefter instrumentet förs allt längre in i kroppen. Vid behov ges lugnande och smärtstillande preparat. Lustgas kan förekomma, liksom narkos. En inte lika utförlig undersökning är sigmoideoskopi där man undersöker de första 70 cm av tjocktarmen jämfört med 150 cm vid koloskopi. Sigmoideoskopi är ett bra alternativ vid vissa sjukdomsfrågeställningar då den ofta är lindrigare för patienten.[2] ...
... et används för att hjälpa till att se stämbanden så att läkare eller specialistsjuksköterska vid intubation kan föra in en tub i luftstrupen (trachea) genom stämbanden för att skapa fri luftväg.. Laryngoskopet uppfanns 1854 av Manuel Patricio Rodríguez García. På bilden syns ett laryngoskop med Millerblad, det finns även en annan variant som har Macintoshblad vilket är böjt, medan Miller har ett rakt blad (som bilden visar). Bladet går att avlägsna från handtaget så att det kan bytas eller steriliseras efter användning. På bladet finns en liten lampa som används för att kunna visualisera stämbanden vid intubering av patienten. I handtaget finns två batterier som förser lampan med ström.. ...
Den här kategorin listar påbörjade artiklar relaterade till medicin eller hälso- och sjukvård. För att lägga in en artikel i denna kategori, använd ...
Omkring 1 % har fortfarande bakterier i blodet tio minuter efter en tandutdragning.[2] Det sker också ofta vid endoskopi och ...
... pylori kan man använda sig av endoskopi och histologi. Ett annat enklare test, som dock sällan används i Sverige[19], är ett ...