Endorfiner GABA Glutaminsyra. ...
Endorfiner ^ "gamma-Aminobutyric Acid". Mesh.kib.ki.se. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D02.241. ...
När den utför beteendet höjs endorfinhalten hos hästen, beta-endorfiner. Dessa gör så att hästen får en lugnande effekt men ...
När hästen sänker sin nacke utlöses endorfiner[källa behövs] och hästen blir lugn. Hästens hjärnhalvor kommunicerar inte lika ...
Dopamin frisätter endorfiner och kan göra vissa människor "beroende" av förälskelser likt en drog. Fenomenet att känna av " ...
Efter ett tag frigörs endorfiner till sådan grad att djurets puls går ner i vilopuls. På så sätt lugnas djuret och man kan ...
Det ökar utsöndringen av ACTH, prolaktin, α-MSH och β-endorfiner, och hos kvinnor luteiniserande hormon. Histamin har under ...
Det sägs att endorfiner frigörs i kroppen hos hästen om de klias på manken eller i mankammen. Hästar använder oftast munnen, ... Forskare tror även att tryck mot överläppen frigör endorfiner, precis som i manken, som lugnar hästen. Därför används ibland en ...
Känslomässiga tårar innehåller mer av proteiner och hormoner och smärtstillande endorfiner än vanlig tårvätska och reflextårar ...
Handpåläggning har vissa naturliga förklaringar, främst att beröring frigör oxytocin och endorfiner som är smärtstillande och ...
... imiterar kroppens endorfiner genom att binda en grupp av receptorer vid namn opioidreceptorer, som är kopplade till ett ...
Tidigare antogs detta slags amenorré bero på ändrad fettsammansättning och högre nivåer av beta-endorfiner, vilket har visat ...
När hästar gör detta utsöndras beta-endorfiner som är ett morfinliknande ämne som finns i kroppen och som har en smärtstillande ...
... till exempel endorfiner) eller intagna utifrån (som morfin och heroin). Skillnaden mellan naltrexon och naloxon, som används ...
... är baserat på en extremt stor lust för endorfiner eller på grund av ångest. Även flera träningspass per dag kan kännas ...
... ämnen som endorfiner och dopaminer, som är förknippade med njutning. Resultatet är ett rus som varierar kraftigt mellan olika ...
... antyder preliminära resultat att solbad frigör endorfiner som ger känslor av lycka. Hos människan och flera djurarter ombildas ...
... ökar produktionen av endorfiner och opioider. Östrogennivåerna sjunker under tider av näringsbrist, hård fysisk träning och ...
Det finns tre grupper opioidpeptider, vilka bildas av tre olika prohormoner: Enkefaliner Endorfiner Dynorfiner Deras funktioner ...
Adenohypofysen: GH · ACTH · TSH · LH · FSH · prolaktin · MSH · endorfiner · lipotropin. Binyrebarken: aldosteron · kortisol · ...