Denna sortering är dock mindre lämpad för historieskrivningar, inklusive i encyklopedier där principer som tidlöshet och ...
Evangeliets principer, Salt Lake City: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, ISBN 9789186881672, s. 234 ^ Riksarkivet. " ... åt andra personer eller som ett led i skrivandet av biografier för encyklopedier. Vidare förekommer släktforskning som ...