... är positron emissions tomografi med D-Deprenyl. En studie tyder på att d-deprenyl tas upp i inflammerad nackvävnad hos ...
Röntgenstrålning Ultraljud (sonografi) Datortomografi (DT/CT) Magnet-Resonans-Tomografi (MRT/MR/MRI/fMRI) Positron-Emissions-Tomografi ...
... enfotonemissionstomografi eller enkelfoton-emissionstomografI (SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography), optisk ...