ELN and AUC in the list of terrorist groups of Canada ^ European Union - FARC, ELN and AUC in the list of terrorist groups of E ... Herbert T. Braun (2003). Our Guerrillas, Our Sidewalks: a journey into the violence of Colombia, 2nd ed.. Rowman & Littlefield ... Gruppen motsätter sig USA:s inflytande i Colombia, t.ex. Plan Colombia, och säger sig kämpa mot neoimperialism, multinationella ... Tillsammans med den mindre gerillagruppen ELN (spanska: Ejército de Liberación Nacional) uppskattas FARC ha kontrollerat ...
Herbert T. Braun (2003). Our Guerrillas, Our Sidewalks: a journey into the violence of Colombia, 2nd ed.. Rowman & Littlefield ... European Union - FARC, ELN and AUC in the list of terrorist groups of E.U. [död länk] ... Gruppen motsätter sig USA:s inflytande i Colombia, t.ex. Plan Colombia, och säger sig kämpa mot neoimperialism, multinationella ... Presidence of the Republic of Colombia - FARC, ELN and AUC in the list of terrorist groups of Canada ...