Hos de flesta eukaryota cellers mitokondrier utgör det även elektrontransportkomplex II i elektrontransportkedjan, som ...