När bandet sätts i rörelse sker härigenom en elektrontransport från plastrullen till metallrullen. Med hjälp av två ...
Proteinerna innehåller metallcentra som möjliggör elektrontransport. När elektroner flödar genom proteinkomplexen i kedjan ...
År 1993 började Dekker forska kring kolnanorör genom att studera elektrontransport genom organiska molekyler mellan två nano ...
FADH2 → Elektrontransport (eller reaktioner där något ämne ska reduceras med väte) 1 st. NADH → samma som ovan 1 st. Acetyl-CoA ...
Rent vetenskapligt är cellandningen det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektronkedjan (se elektrontransport och ...
... cytoglobin leghemoglobin Katalys peroxidaser Cytokrom C-oxidas Ligninaser Aktiv membrantransport Cytokromer Elektrontransport ...
Niacin används för elektrontransport vid oxidation och är viktig för bland annat celldelning. Brist på niacin orsakar pellagra ...