Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... (AFM) skiljer sig mycket från optisk mikroskopi och elektronmikroskopi. AFM fungerar genom att man låter ...
Nobelpriset i kemi 2017 belönade ett framgångsrikt vidareutvecklingsarbete från 1980-talet av elektronmikroskopi. I detta ...
Retrovirus kunde också påvisas med elektronmikroskopi och i maj 1983 publicerades resultaten i tidskriften Science. Upptäckten ...
Arbetet gick snabbt framåt och skedde ofta tvärvetenskapligt med experter inom elektronmikroskopi, konfokalmikroskopi, fettkemi ...
Han var 1948 med om att grunda Skandinavisk Förening för Elektronmikroskopi, och blev dess förste ordförande. Han erhöll 1948 ...
... en nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi. År 2012 invaldes Bernt Eric Uhlin i Kungliga Vetenskapsakademien. 1989 - ... umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/umea-universitet-far-nationell-resurs-brfor-avancerad-elektronmikroskopi ... "Umeå universitet får nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi". Umeå universitet. 18 november 2011. http://www. ...
... anses den vanligen vara en artefakt skapad genom en kemisk fixeringsmetod vid preparering av prover för elektronmikroskopi.. ...
1970 og 1982 utførte Iijima flere vitenskapelige forsøk med krystallinske materialer og høy oppløsning på elektronmikroskopi ...
Experiment med lipidbilager kräver ofta användning av avancerade tekniker, som elektronmikroskopi och atomkraftsmikroskopi. ...
Elektronmikroskopi (till exempel SEM som i bilden) är ett annat exempel på förstörande testning eftersom provbiten måste kapas ...
Priset utdelades för deras innovationer inom elektronmikroskopi och cellfraktionering som tillsammans lade grunden till den ...
Han innehade ca 600 patent inom områden som elektronmikroskopi, medicinsk teknik, kärnteknik, plasmafysik och radio- och TV- ... och tv-teknik och elektronmikroskopi och uppfann skanningelektronmikroskopet. Han finansierade laboratoriet med inkomst från ...
... elektronmikroskopi mykoplasma och immunokemiska metoder gjort att kunskapen inom området vuxit väsentligt. Klassisk ...
Med användning av elektronmikroskopi mätte 1998 Astrid Doppenschmidt och Hans Jurgen Butt tjockleken av ett vätskeliknande ...
... elektronmikroskopi eller Röntgendiffraktion. Vetenskapsmän behöver alla dessa tekniker för att erhålla så mycket information ...
Med hjälp av kristallografisk elektronmikroskopi kartlade Klug den tredimensionella strukturen hos virus och DNA-protein- ... Han tilldelades Nobelpriset i kemi 1982 "för sin utveckling av kristallografisk elektronmikroskopi och sitt klarläggande av ...
1969 blev hon berömd när hon tilldelades William Blum-priset: "Din metod att tillämpa röntgen- och elektronmikroskopi på ...
Han har fortsatt forska kring mikrostrukturen hos främst metalliska material med elektronmikroskopi och atomsondstomografi, med ...
... är en metod för att preparera objektet genom en varsam men snabb nedfrysning. Metoden utvecklades i flera oberoende steg, men efter ett genombrott på 1980-talet etablerades det förfarande som sedan fått allmän tillämpning. Kryoelektronmikroskopi tilldelades 2017 års Nobelpris i kemi, med Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson som pristagare.[1] I korthet går metoden ut på att ett finmaskigt metallnät doppas i en objektlösning, så att ett mycket tunt skikt av lösningen fastnar i maskorna. Detta nät kyls sedan snabbt till cirka -190°C genom att doppas i till exempel flytande etan så att det tunna vätskeskiktet stelnar genom vitrifikation av vatteninnehållet. Tack vare denna metod vinns flera framträdande fördelar: ...