Bioteknik, Cellbiologi, Elektronmikroskopi). ...
"Umeå universitet får nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi". Umeå universitet. 18 november 2011. Arkiverad från ... en nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi. 1989 - Erik K. Fernströms svenska pris till unga forskare. 1995 - Göran ... umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/umea-universitet-far-nationell-resurs-brfor-avancerad-elektronmikroskopi ...
Viruset identifierades med elektronmikroskopi år 1972 från ett avföringsprov. Norovirus har ett +ssRNA genom som är 7,3-8,3kb ...
Hennes kunskaper inom elektronmikroskopi gav henne ett internationellt anseende. År 1964 rekryterades Almeida till St Thomas's ... Hennes innovationer och insikter inom elektronmikroskopi bidrog till forskning som var relaterad till diagnostisering av bland ...
... (AFM) skiljer sig mycket från optisk mikroskopi och elektronmikroskopi. AFM fungerar genom att man låter ...
Tre år senare hade dessa, först hypotetiska, bakteriella celler hittats genom elektronmikroskopi. Efter detta tog det dock 40 ...
Experiment med lipidbilager kräver ofta användning av avancerade tekniker, som elektronmikroskopi och atomkraftsmikroskopi. ...
Nobelpriset i kemi 2017 belönade ett framgångsrikt vidareutvecklingsarbete från 1980-talet av elektronmikroskopi. I detta ...
Hon publicerade ett tiotal vetenskapliga arbeten rörande svampsläktet Ophiostoma och ägnade sig åt elektronmikroskopi. von ...
Retrovirus kunde också påvisas med elektronmikroskopi och i maj 1983 publicerades resultaten i tidskriften Science. Upptäckten ...
Nyligen har det föreslagits att konfokal mikroskopi kan vara ett praktiskt alternativ till skanning av elektronmikroskopi när ... Metoden för att studera hemotafonomi är analys av chiaroscurobilder som erhålls genom skanning av elektronmikroskopi. ...
Arbetet gick snabbt framåt och skedde ofta tvärvetenskapligt med experter inom elektronmikroskopi, konfokalmikroskopi, fettkemi ...
Han var 1948 med om att grunda Skandinavisk Förening för Elektronmikroskopi, och blev dess förste ordförande. Han erhöll 1948 ...
Det basala laminaskiktet kan vidare delas in i två lager baserat på deras visuella utseende i elektronmikroskopi. Det ljusare ...
Virusfamiljen har fått sitt namn eftersom det vid elektronmikroskopi ser ut som att viruset har en korona. Det finns inga ... då de har en kant av stora svällande utskott på ytan som vid elektronmikroskopi skapar en bild påminnande om solens korona. ...
Priset utdelades för deras innovationer inom elektronmikroskopi och cellfraktionering som tillsammans lade grunden till den ...
Han innehade ca 600 patent inom områden som elektronmikroskopi, medicinsk teknik, kärnteknik, plasmafysik och radio- och TV- ... och tv-teknik och elektronmikroskopi och uppfann skanningelektronmikroskopet. Han finansierade laboratoriet med inkomst från ...
... anses den vanligen vara en artefakt skapad genom en kemisk fixeringsmetod vid preparering av prover för elektronmikroskopi. ( ...
Han tilldelades Nobelpriset i kemi 1982 "för sin utveckling av kristallografisk elektronmikroskopi och sitt klarläggande av ... strukturen hos biologiskt viktiga nukleinsyra-proteinkomplex". Med hjälp av kristallografisk elektronmikroskopi kartlade Klug ...
Efter att ha lämnat Siemens 1955 var Ruska direktör för Institutet för elektronmikroskopi vid Fritz Haber Institute fram till ... Förutom att utveckla tekniken för elektronmikroskopi medan han var på Siemens, arbetade Ruska också vid andra vetenskapliga ...
... elektronmikroskopi eller Röntgendiffraktion. Vetenskapsmän behöver alla dessa tekniker för att erhålla så mycket information ...
... molekylärbiolog och biofysiker och pionjär inom området elektronmikroskopi av biologiska molekyler. Han fick 2017 års Nobelpris ...
Flytande gaser används som kylmedel för kryogena applikationer, som kryo-elektronmikroskopi, överklockning av datorprocessorer ...
Elektronmikroskopi (till exempel SEM som i bilden) är ett annat exempel på förstörande testning eftersom provbiten måste kapas ...
I slutet av 1953 började han arbeta som assistent för elektronmikroskopi vid universitetet i Genève, men lämnade med tiden ...
År 1969 tilldelades hon William Blum-priset med motiveringen: "Din metod att tillämpa röntgen- och elektronmikroskopi på ...
Han har fortsatt forska kring mikrostrukturen hos främst metalliska material med elektronmikroskopi och atomsondstomografi, med ...
Med användning av elektronmikroskopi mätte 1998 Astrid Doppenschmidt och Hans Jurgen Butt tjockleken av ett vätskeliknande ...