Tjeckoslovakien Škoda-ČKD LT vz. 35: Detta var en lyckad exportvagn under 1930-talet. Den köptes av ett flertal länder som ... Enligt den andra skolan som utvecklades av Basil Liddell Hart och J.F.C. Fuller i Storbritannien, skulle pansartrupperna utgöra ... Vidare skyddas vagnen mot elektromagnetiska vapen (ingår delvis i atomvapenskyddet) och optiska vapen såsom laser. En del av ... "Škoda-CKD LT vz. 35". http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/czech/Skoda_CKD_LT-Vz-35.php. Läst 17 februari 2019. ^ "Škoda-CKD ...
Škoda-ČKD LT vz. 35: Detta var en lyckad exportvagn under 1930-talet. Den köptes av ett flertal länder som Rumänien, Bulgarien ... Arméförvaltningen, Tygavdelningen, Vapenbyrån, Serie F I, Avgångna och inkomna skrivelser ordnade efter klassifikationssystem, ... Vidare skyddas vagnen mot elektromagnetiska vapen (ingår delvis i atomvapenskyddet) och optiska vapen såsom laser. En del av ... "Škoda-CKD LT vz. 35". http://www.tanks-encyclopedia.com/ww2/czech/Skoda_CKD_LT-Vz-35.php. Läst 17 februari 2019.. ...