Spelarens huvudverktyg i Theme Hospital bygger på att köpa och placera ut rum (och faciliteter) i sjukhuset och att anställa lämplig personal, så som doktorer, sköterskor, vaktmästare och receptionister. Några av rummen är fundamentala; varje sjukhus behöver ett mottagningsrum, personalrum och toaletter. Det finns även rum som det inte är krav på att använda, men som hjälper spelaren att lösa problemen som uppstår. Detta kan till exempel vara olika typer av diagnosrum. Några rum är helt avsedda för att bota en specifik sjukdom. Dessa har utrustning som då och då måste lagas av en vaktmästare. Anledningen till att patienterna dyker upp till sjukhuset har med dess rykte och prisklass att göra. Har det ett gott rykte och är billigt dyker patienterna upp, ofta med märkliga och komiska sjukdomar. Dessa måste först diagnostiseras av en läkare, antingen genom en snabb undersökning, eller en längre diagnostisk process, med besök i flera olika typer av diagnosrum. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Metallen kan framställas genom elektrolys av neodymklorid. Ca 95 procent av världens neodymutvinning görs i Kina. Neodym ...
Vid elektrolys ansluts katoden till strömkällans minuspol. En vanlig minnesregel vid elektrolys är PANK = Positiv Anod, Negativ ... Anod Offeranod Elektrod Elektrolys Elektrolyt Denna artikel om elektromagnetism saknar väsentlig information. Du kan hjälpa ...
Det måste i så fall frigöras med någon energikrävande metod , exempelvis genom elektrolys eller termisk spjälkning av vattnet. ...
Denna elektriska sönderdelning kallas elektrolys (Lysis = upplösning, sönderdelning). Joner med en viss laddning kan enligt ...
Idag anbringas guld på metallarbeten vanligtvis genom elektrolys (elektroplätering). Följande terminologi gäller guldbeläggning ...
En renare lösning kan fås genom elektrolys av vatten. Då bildas kopparhydroxid vid kopparanoden under utveckling av vätgas. C u ...
... kan genom elektrolys sönderdelas till väte och syre.. *Som en oxid av väte skapas vatten när väte eller väteinnehållande ... Energin som krävs för att sönderdela vatten till väte och syre genom elektrolys är större än energin som släpps när väte och ...
... framställs genom elektrolys av 50%-ig svavelsyra (H2SO4). Svavelsyran protolyseras till sulfatjoner som ...
År 1807 framställdes för första gången natrium av Humphry Davy, genom elektrolys av natriumhydroxid. ...
... framställs nu för tiden genom elektrolys av smält natriumklorid. Vid anoden: 2Cl− → Cl2 + 2e− Vid katoden: 2Na+ + 2e ... 2Na År 1807 framställdes för första gången natrium av Humphry Davy, genom elektrolys av natriumhydroxid. Natrium förekommer ...
Industriellt framställs natriumklorat genom elektrolys av natriumklorid löst i varmt vatten. N a C l + 3 H 2 O → N a C l O 3 + ...
... metall framställades 1904 av Muthmann och Weis genom elektrolys av smält praseodymklorid. Namnet kommer av grekiska ...
Huvudartikel: Elektrolys Elektrolys är en vanlig teknisk process för att åstadkomma spjälkning. Då används oftast en strömkälla ... elektrolys, fotolys, radiolys). Huvudartikel: Dissociation (kemi) Om processen är reversibel, d. v. s. beståndsdelarna spontant ...
... kan också framställas genom att lösa tellurdioxid i natriumhydroxidlösning följt av elektrolys. Världens årliga ...
Elektrolys är en metod som liknar laserbehandling, men där en nål i kombination med en mindre elektrisk stöt används. ... Elektrolys och laserbehandling är två exempel på effektiva men kostsamma metoder för hårborttagning. Vid laserbehandling skadas ... Ärrbildning är en biverkning som kan förekomma vid behandling av hirsutism med hjälp av elektrolys. Andra långsiktiga metoder ...
För laboratoriebruk kan etan framställas genom Kolbe-elektrolys, det vill säga elektrolys av ett acetatsalt. Reaktionen vid ... Syntetiskt etan framställdes första gången år 1834 av Michael Faraday genom elektrolys av kaliumacetat. Han misstog dock ...
Metalliskt radium isolerades av Marie Curie och André-Louis Debierne 1910, genom elektrolys av radiumklorid. ^ [a b] Bra ...
Michael Faraday formulerar lagar för elektrolys. Okänt datum - Isidore Geoffroy Saint-Hilaire börjar publicera Histoire ...
... en har kemiska verkningar vid elektrolys. Huvudartikel: Elproduktion Elektrisk energi omvandlas av andra ...
Elektrolys kan vara ett sätt att skapa och producera kemiska ämnen. Metallraffinering: Elektrolys kan användas för ... Ordet anod introducerades av Michael Faraday när han behövde nya namn för att skriva färdigt en avhandling om elektrolys, en då ... Elektrolyscell: Elektrolys betecknade ursprungligen kemisk sönderdelning med hjälp av elektricitet. Sätts två platinaelektroder ...
Föreningen kan dock framställas genom elektrolys, både enligt Ruffs metod ovan eller av ammoniak och fluorgas. 4 N H 3 + 3 F 2 ... Det var först 1928 som han lyckades genom elektrolys av smält ammoniumfluorid (NH4F) och vätefluorid (HF). Kvävetrifluorid har ...
genom elektrolys av vatten med hjälp av sol- eller vindkraft, ger bränslecellerna en mycket liten miljöpåverkan. Tillverkning ...
Aluminiumoxid fungerar i sin tur som råvara vid framställning av aluminium genom elektrolys med Hall-Héroult-metoden.) I en ...
Metallen renframställdes 1808 av Humphry Davy genom elektrolys av en blandning av strontiumklorid och kvicksilver(II)oxid. Hope ...
... bildas vid elektrolys av varm koncentrerad bariumkloridlösning. Bariumklorat används i fyrverkerier där de ger ett ...
Elektrolys har använts för hårborttagning i över 130 år i USA. Varje enskild hårsäck utsätts då för en elektrisk stöt via en ...
Periodvis uppkommen överskottsenergi användes till vätgasproduktion genom elektrolys. Detta väte lagrades i sin tur och fanns ...
På Zvezda finns en anordning som med hjälp av elektrolys ur spillvatten och luftfuktighet utvinner väte och syre. Vätet släpps ...