... är den vetenskapliga läran som studerar elektriska fenomen på cell- eller organismnivå. ^ NE: Elektrofysiologi ...
Strukturernas elektrofysiologi är likartad, men de skiljer sig strukturellt. Utifrån sett har näsgropsormarna ett stort ...
Inom kardiologin finns det tre överordnade specialområden: elektrofysiologi, kardiologisk bilddiagnostik och ischemisk ... hjärtklaffar samt i hjärtats elektrofysiologi. En läkare som har fullfört sin specialistutbildning inom kardiologi kallas för ...
... är en äldre term som beskriver muskelsammandragningar orsakade av en elektrisk ström (elektrofysiologi). Termen ...
... elektrofysiologi och datorbaserad neurovetenskap. Neuroanatomi Neurofysiologi Neuroimaging Neurokirurgi Neurologi Neuropatologi ...
Det kan man till exempel se i en av de första böckerna om lillhjärnans elektrofysiologi, "The Cerebellum as a Neuronal Machine ...
Han började sin studie av elektrofysiologi i näthinnan som nationalforskare vid Johns Hopkins School of Medicine, och tog där ...
... elektrofysiologi, hjärnavbildning och i viss utsträckning djurförsök. Metoder inom kognitionsvetenskap inkluderar ...
... beskriver hur enskilda celler fungerar Miljöfysiologi undersöker hur djur anpassar sig till sin omgivning Elektrofysiologi ...