Strukturernas elektrofysiologi är likartad, men de skiljer sig strukturellt. Utifrån sett har näsgropsormarna ett stort ...
... är en äldre term som beskriver muskelsammandragningar orsakade av en elektrisk ström (elektrofysiologi). Termen ...
... elektrofysiologi och datorbaserad neurovetenskap. Neuroanatomi Neurofysiologi Neuroimaging Neurokirurgi Neurologi Neuropatologi ...
Det kan man till exempel se i en av de första böckerna om lillhjärnans elektrofysiologi, "The Cerebellum as a Neuronal Machine ...
... sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs. EKG-analyser). En läkare som är specialist inom kardiologi kallas ...
... elektrofysiologi, hjärnavbildning och i viss utsträckning djurförsök. Metoder inom kognitionsvetenskap inkluderar ...
... är den vetenskapliga läran som studerar elektriska fenomen på cell- eller organismnivå. ^ NE: Elektrofysiologi ...
Elektrofysiologi behandlar elektrisk fenomen på cell- eller organismnivå. *Evolutionär fysiologi. *Membranefysiologi fokuserar ...