Elektroencefalografi, förkortat EEG.. *Elektrokardiografi, förkortat EKG.. *ECT. Andra elektrodbaserade metoder[redigera , ...
Elektroencefalografi, også kalt EEG. *Elektromyografi og nevrografi, også kalt EMG og NCV ...
Brist kan iakttas vid elektroencefalografi som visar förändrad hjärnaktivitet. Symtom på det senare kan vara depression eller ...
Elektroencefalografi (EEG) ^ "Beta band oscillations engagement in human alertness process". International Journal of ...
Hans Berger, pionjären i elektroencefalografi (EEG), formulerade 1929 en teori om att hjärnans ständiga aktivitet. Han beskrev ...
Hon började därefter att arbeta på sjukhuset i Karlstad, bland annat med inriktning på elektroencefalografi. Under 1960-talet ...
Elektroencefalografi ^ [a b] Larsson, Lars-Erik (2000). Neurofysiologi. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01330-2 ^ Holmes, Oliver ...
Han utvecklade en metod, elektroencefalografi (EEG), vilken gjorde det möjligt att studera hjärnans tillstånd hos levande ...
Metoder inom kognitionsvetenskap inkluderar elektroencefalografi (EEG), magnetoencefalografi (MEG), elektromyografi (EMG), ...
Det kan omfatta fysisk undersökning, laboratorieprov samt även elektronisk mätutrustning som elektroencefalografi (EEG) och ...
Elektroencefalografi (EEG) - hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet mäts med hjälp av elektroder som vanligtvis klistras ...
... (EEG) är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder ... "http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/EEG---Elektroencefalografi/. Läst 22 januari 2015.. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroencefalografi&oldid=39740946" ...
... se Elektroencefalografi. ...
... en vågform vid elektroencefalografi Gamma-hydroxibutansyra - en narkotikaklassad drog samt läkemedel som ofta säljs som en ...
... undersökning av nervsystemets funktion med hjälp av t ex elektroencefalografi EEG, elektroneurografi ENeG, elektromyografi EMG ...