Elektroder och avledningar[redigera , redigera wikitext]. EKG:t registreras med hjälp av elektroder som fästs på huden. ... Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av ... Vid misstanke om hjärtinfarkt i hjärtats bakre vägg kan man även placera elektroder mot ryggen. Detta hör dock inte till rutin- ... Dessa elektriska impulser sprider sig även i de salta kroppsvätskorna och är tillräckligt stora för att mäta via elektroder på ...
Elektroder används även i medicinskt syfte för att fånga upp kroppens elektriska impulser, eller ge den elektriska impulser. Se ... För strömförande elektroder i vakuumrör eller halvledare är den positiva elektroden anod och den negativa katod. ...
Termitsvetsning som bygger på en aluminotermisk reduktion uppfanns 1894 av tysken Hans Goldschmidt: Man fick stor användning av metoden vid sammanfogning av järnvägsräls. 1903 uppfanns gassvetsning i Frankrike av Edmond Fouché och Charles Picard. Man upptäckte att en mix av acetylen och syre gav en tillräckligt hög värme för att smälta diverse metaller, fouché-brännaren gjorde det möjligt att använda metoden praktiskt. Gassvetsning blev populär eftersom den var relativt billig och portabel. Riskerna vid transport och hantering av de explosiva acetylentuberna gjorde dock många skeptiska i början. Man visste att aceton kunde lösa stora upp stora mängder acetylen i flytande form. När vätskan minskade vid användning i tuberna så ökade dock mängden fri acetylen och tuberna blev återigen explosiva. Det var först när svenska uppfinnaren Gustaf Dalén uppfann AGA-massan som gasen blev säker att hantera. AGA-massan kunde absorbera större mängd acetylen och nu kunde man ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
Fältet skapas av platta elektroder inne i röret. Nackdelen är att bildröret blir långt och apparaten djup, samtidigt som ...
En pentod är ett elektronrör med fem elektroder. Pentoden associeras vanligen med det tregallers vakuumrör som uppfanns av ...
En tetrod är ett elektronrör med fyra elektroder. Tetroden har de tre elektroderna en triod har men har dessutom en extra ... Detta skärmar av styrgallret från anoden som därför reducerar Miller-kapacitansen mellan dessa två elektroder till en väldigt ...
Union Carbides fabrik i Trollhättan tillverkar elektroder till smältugnar. Som råvara används petroleumprodukter. Koks och beck ...
Antändningen sker medelst en elektrisk gnista mellan tändstiftets elektroder. Ska ej förväxlas med glödstift som används i ...
... elektroder med glasmembran, elektroder med kristallmembran, vätskebaserade elektroder samt "compound"-elektroder. ... Jonselektiva elektroder fungerar genom att membranet från början innehåller, som nyss nämnt, en ligand (L) och hydrofoba ... Istället för att, som i fallet med elektroder med glasmembran, binda in till membranet kan istället F−-jonerna migrera in i ... Jonselektiva elektroder skiljer sig fundamentalt ifrån metallelektroder genom att dess funktion inte involverar någon ...
... tillverkar elektroder för elektrokemisk industri och processutrustning i titan. Idag går drygt 95 % av produkterna ... Affärsidén var att tillverka elektroder av titan med katalytiska beläggningar, något som fortfarande är huvudsysselsättningen. ...
En liknande tillsats används i vissa elektroder för TIG-svetsning. Torium har tidigare även brukats som glödnät till gaslampor ...
Vid undervattenssvetsning i våt miljö används ofta metallbågsvetsning med vattentäta elektroder. FCAW (Flux-cored arc welding) ...
Armen roterade tätt förbi ett antal elektroder, en för varje cylinder. Brytningen, och den följande högspänningen leddes då ... över via rätt elektroder och tändkablar till tändstiften. Samma tändspole kunde därmed fördela sina tändspänningar till varje ...
Genom att implantera elektroder i hjärnan på möss och apor och låta dem utföra vissa moment har man kunnat ta reda på hur det ... Flera elektroder sträcker sig ut från basen och är där elektriskt isolerade från varandra med ett andra material. Isolationen ... Det äldsta och vanligaste sättet att mäta hjärnaktivitet är genom att sätta elektroder på utsidan av huvudet. Denna metod är ... Michiganelektroden ser ut som en trappstegsformad nål med elektroder på varje steg och Utahelektroden består av 100 nålar i en ...
Den kan uppkomma mellan elektroder om potentialskillnaden mellan dem är tillräckligt stor. En gnista kan också utgöra den ...
Detta görs genom att man stimulerar nerverna med elektriska impulser från elektroder. Stimuleringen kan åstadkommas på flera ...
Om redoxreaktionen sker i en vattenlösning, kan pE mätas med hjälp av elektroder. Man nyttjar då sambandet mellan pE och ... Elektrodpotential mellan två elektroder (V) A = en parameter som beror på log K. A är unik för varje kalomel elektrod. Ej = " ... kan man beräkna elektrodpotentialen mellan två elektroder kan genom formeln: E = B + Ej + EH = B + Ej + 0,05916(pE) där B = en ...
EOG, förkortning för elektrookulografi, metod att med elektroder fästa vid ögonen mäta ögonrörelser. Metoden bygger på att ...
Tändstiftet har två elektroder. När en hög spänning läggs på, så joniseras gasen mellan elektroderna, en stark ström uppstår ... Armen strök sedan tätt förbi 4 elektroder på locket (vid 4-cylindrig motor) så att överslag skedde varvid högspänningen leddes ...
... och det blir inga obrukbara rester efter utbrända elektroder. De har vidare gjort det möjligt att använda tjockare elektroder ... Med Söderberg-elektroder kan smältugnar drivas utan avbrott för elektrodbyte, ...
Berger påvisade 1929 att elektriska potentialförändringar i hjärnan kan registreras med elektroder placerade på huvudet. Han ...
... är genom fysisk-kemiska processer i en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder. Det är ett ...
Längst bak i den del av ögat där ljuset koncentreras i näthinnan opereras ett nät av elektroder in. Detta nät av elektroder ...
När blandningen värmts upp mellan elektroder till cirka 2200 °C skapas kiselkarbiden med biprodukten koldioxid. Anledningen ...
... är elektrisk energi som omsätts till värme i en ljusbåge mellan elektroder. Ljusbågsugnar används framför allt för att smälta ...
Bakom frontglaset ligger två transparenta elektroder. Elektroderna omges av en blandning av neon- och xenon-gaser som alltså är ...
Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av ... Vid misstanke om hjärtinfarkt i hjärtats bakre vägg kan man även placera elektroder mot ryggen. Detta hör dock inte till rutin- ... Dessa elektriska impulser sprider sig även i de salta kroppsvätskorna och är tillräckligt stora för att mäta via elektroder på ... Man använder totalt 10 elektroder, och de sätts enligt ett visst system på armar, ben och bröstet. Avledningarna, som är 12 ...
Där en flaska var till hälften fyllde med vatten och en flaska innehöll ett par elektroder. Vattnet upphettades så att det ...