Elastomerer, även kallade elaster, är lättrörliga polymerer med egenskapen att kunna töjas avsevärt utan att materialet brister ... De kedjelika molekyler som bygger upp elastomerer ligger i oordning när elastomeren inte är uttöjd. Om man drar i elastomeren ... Många moderna syntetiska fibrer är elastomerer. Polymerisation Syntetiskt gummi Elastan ^ "elastomer - Encyclopedia Britannica ...
... öka slitstyrkan i elastomerer (gummi). Ett bildäck innehåller till exempel en tredjedel kimrök, som tillverkats i olika ...
Mikroplast Elastomerer Polymerer Glasfiber ^ "Forskare fann mikroplast i mänskligt blod". SVT Nyheter Vetenskap. 25 mars 2022. ...
Den har också en funktion för tillverkning av vissa elastomerer. Den är en mellanprodukt för produktion av lösliga azofärgämnen ...
Något som är viktigt vid tillverkning av en mängd plaster, lim och elastomerer. Den viktigaste användningen är nog för ...
Mjukgörarna är en stor grupp olje-liknande, färg- och luktfria kemikalier, samt några få fasta elastomerer. Det finns en rad ... Det är i huvudsak inblandning av elastomerer som används, till exempel metakrylat-butadien-styren (MBS), akrylnitril-buadien- ...
... är en metod för att fastställa hårdheten hos elastiska material (gummi och vissa plaster, elastomerer). Den är ...
Polymermaterial kan användas i form av plaster, elastomerer eller fibrer eller möjligtvis någon mellanform av dessa ...
Dielektriska elastomerer (DEs) är smarta materialsystem som kan producera upp till 300 procents storleksförändring under ...
... skapar en mängd elastomerer. Etymologiskt kan Vulkanus även, ehuru något oegentligt, härledas till vulkanfiber, som i likhet ...
gummimaterial (elastomerer) härdplaster termoplaster Inom den naturvetenskapliga forskningen har man andra indelningar med fler ...