Dessa har vanligen ekolokalisering och är huvudsakligen små insektsätare. Enligt Walker's Bats of the World som utgavs 1994 ... De kännetecknas av att de saknar ekolokalisering (med undantag av släktet Rousettus),[9] huvudsakligen äter frukt, och är ... Ekolokalisering[redigera , redigera wikitext]. Ljudet som används för ekolokaliseringen skapas hos småfladdermöss i ... Fladdermössen är till största delen insektsätare, vilka jagar i mörkret med ekolokalisering, men många arter som till exempel ...
Hos två däggdjursgrupper, tandvalar och fladdermöss, är ekolokalisering särskilt väl utvecklad, men den finns även hos andra ... En särskild form är ekolokalisering som utnyttjar att ljudvågor studsar mot föremål och utifrån denna information bestämmer ...
Klick-ljudet används för ekolokalisering. Ljudet riktas i en koncentrerad stråle framåt. Öresvinet har två små öronöppningar ...
Under jakten använder arten ekolokalisering. Individerna vilar vanligen ensam eller i mindre flockar. De håller sig fast på ...
I delfinernas huvud finns ett organ som möjliggör ekolokalisering. Därför ser pannan ofta ut som en bula som kallas melon. Hos ... De hittar rovet genom ekolokalisering. Vanligtvis har delfiner likformiga tänder som liknar koner. Dessa tjänar bara till att ... De är sociala djur med tämligen hög intelligens och kommunicerar bland annat genom ekolokalisering. ... En särskild form av känselsinne är delfinernas ekolokalisering med hjälp av ultraljud. ...
Arten jagar med hjälp av ekolokalisering. IUCN betecknar den som sårbar (VU). Man beräknar den totala populationen till mindre ...
Födan hittas med hjälp av ekolokalisering. Artens största naturliga fiende är tornugglan (Tyto alba). Dessutom jagas ...
Byten jagas med hjälp av ekolokalisering. Det vetenskapliga släktnamnet är sammansatt av sauros (ödla) och mys (mus). Artepitet ...
Sin föda hittar den med eko-lokalisering. Delfinen livnär sig uteslutande av cirka 40 cm långa fiskar men den är inte ...
Liksom andra tandvalar använder de ultraljud för ekolokalisering. Tumlare är snabba simmare, dalls tumlare tillhör med en ...
I vattnet orienterar sig gangesdelfiner med eko-lokalisering. Utbredning[redigera , redigera wikitext]. Släktets två arter ...
Fladdermusen hittar sina byten med hjälp av ekolokalisering. Några upphittade honor var dräktiga med en unge. Triaenops afer ...
Troligen hittar arten sina byten med hjälp av ekolokalisering. Honor har en eller två kullar per år. Ungarna föds vanligen kort ...
Tumlarens ekolokalisering kan inte upptäcka de tunna nylontrådarna i fisknät; ljudet går rakt igenom och tumlarna upptäcker ... Tumlaren jagar ensam och lokaliserar födan med hjälp av synen och ekolokalisering. De förekommer ensamma eller i små grupper ... Tumlare navigerar, liksom andra valar, med hjälp av ekolokalisering. De sänder ut korta ljud som sedan studsar tillbaka från ...
Liksom flera andra delfiner jagar arten med hjälp av ekolokalisering. Dessutom har den några andra läten. De läten som ...
... jagar liksom andra släktmedlemmar med hjälp av ekolokalisering.[7]. Bildgalleri[redigera , redigera ...
1938 började han studera fladdermöss navigationmetod, som han kallade ekolokalisering 1944. I sin bok The Question of Animal ...
Denna fladdermus är nattaktiv och orienterar sig med hjälp av ekolokalisering. Fortplantningssättet och livslängden antas vara ...
En expedition från 1999 registrerade ljud som fladdermöss använder vid ekolokalisering. Det liknade markfladdermusens ljud men ...
Den hittar sina byten med hjälp av hörseln, luktsinnet, ekolokalisering och kemoreceptor. Fladdermusen skapar ett sår och ...
Artens syn är bara rudimentärt, den hittar sina byten istället genom ekolokalisering. Hannar och honor är ibland rätt ...
Dessutom används ekolokalisering. Saccolaimus peli flyger under jakten över skogsgläntor, längs vattendrag, över andra öppna ...
Arten har olika flygande insekter som byten som upptäcks med hjälp av ekolokalisering. Dessutom har denna fladdermus olika ...
... jagar flygande och marklevande insekter med hjälp av ekolokalisering och hörseln. Enligt olika studier ...
Fladdermössen utstöter läten i ultraljud som förstärks av näsbladet för en bättre ekolokalisering. Andra läten med vanlig ljud ...
Den hittar födan med hjälp av synen och inte med hjälp av ekolokalisering. Flyghunden äter bara fruktens mjuka delar och den är ...
Jakten sker i djupa havsområden längre bort från kusterna med hjälp av ekolokalisering. När arten dyker kan den nå ett djup av ...
Vid jakten används ekolokalisering. ^ [a b c d] 2008 Scotophilus kuhlii Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. ...
Under jakten använder de ekolokalisering. Dräktiga honor bildar ofta egna flockar med 3 till 15 medlemmar. Per kull föds ...