Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Schimpanser lever i grupper om 15-120 individer och bildar patriarkaliska samhällen. De ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Den asiatiska tumlaren lever främst av fisk, blötdjur och kräftdjur.[2] ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Denna primat livnär sig huvudsakligen av bambu och äter dessutom blad av andra växter, ...
Ekologi och beteende[redigera , redigera wikitext]. Stripgåsen häckar vid mycket högt belägna sjöar kring vilka den betar kort ...
3 Ekologi *3.1 Fortplantning. *4 Status och hot *4.1 Atlantisk vikare. *4.2 Östersjövikare ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Storskraken vistas vid både sött och salt vatten. Under häckningsperioden lever de ...
... är mycket viktigt för landets turism och ekologi, bli översvämmat.[23] ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Deras ekologi kännetecknas av att de främst hänger med huvudet neråt och att de har ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Fladdermusen är social, och vilar tillsammans i stora flockar i grottor och bland ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. De flesta fåglar är dagaktiva, men vissa fåglar, som många ugglearter och nattskärror, ... Fåglar är ofta viktiga för öars ekologi. Fåglar har många gånger nått öar som däggdjur inte har nått. På dessa öar kan fåglarna ... Häckande havsfåglar kan också påverka öars och omgivande havs ekologi, främst genom koncentration av stora mängder guano, som ... De täcker upp ett brett spektrum av olika ekologiska nischer och kunskapen om olika fågelarters ekologi är dessutom generellt ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Arten besöker blommande växter från flera olika familjer, som sparrisväxter, ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Strimmig gnu är främst aktiv på morgonen och på kvällen. Individerna bildar antingen ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Habitatet varierar mellan skogar, buskmarker och träskområden.[1] I torra regioner ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Hona östlig gorilla, med unge på ryggen.. Honan är dräktig i 8 1/2 månad och får en unge ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Finschstenskvättan häckar i karg och stenig terräng på bergssluttningar och högslätter ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. De flesta kackerlackor är nattaktiva djur som döljer sig i springor och mörka vrår under ...
Utbredning, habitat och ekologi[redigera , redigera wikitext]. Utbredningsområdet sträcker sig över de kinesiska provinserna ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Atlantpingviner lever huvudsakligen av kräftdjur, i synnerhet krill, men intar också ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Sågfiskar är nattaktiva och vilar vanligen under dagen. Trots sitt utseende, som gör att ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Arten häckar i kolonier på klipphyllor, vanligtvis högre klippor och smalare avsatser än ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Likt andra stormsvalor besöker den sina häckningslokaler om natten och dess förmåga att ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Mullvad som sticker upp huvudet ur öppning i jorden. ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Tiden för häckningssäsongen varierar; i den södra delen av utbrednngsområdet börjar ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Individerna vilar i stora blad (till exempel av hummerklosläktet) som omvandlas till en ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Allmänt[redigera , redigera wikitext]. Däggdjurens ekologi är lika varierande som deras ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Dessa djur förekommer i olika habitat, till exempel i buskland och savann men även i ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Kungsfågelsångaren häckar i bergiga barrskogar och i barrskog på taiga. Vintertid ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Häckning[redigera , redigera wikitext]. Rosenstaren häckar i stora kolonier med ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Neotoma mexicana går främst på marken men den kan klättra i växtligheten. Den äter gröna ...
Ekologi[redigera , redigera wikitext]. Den häckar och övervintrar i våtmarker där den lever av skott, rötter och knölarna ifrån ...