Senare varianter av ekokardiografi-utrustningar kan även skapa en simulerad tredimensionell realtidsvisning. Ekokardiografi ger ... Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger ... Till skillnad från transtorakal ekokardiografi betecknas TEE som en invasiv metod, eftersom mätningen sker inne i kroppen. Den ... Ekokardiografi utförs vanligtvis av kardiologer, kliniska fysiologer, biomedicinska analytiker och fysiologanalytiker. ^ "The ...