European Group on Television Advertising (EGTA) är en europeisk samarbetsorganisation för de kommersiella TV-bolagen med säte i ...
1973: MTV är med och grundar EGTA, de kommersiella tv-bolagens samarbetsorganisation. 1978: Medlemskap i Prix Italia. 1981: ...
Lefnads-reglor för christeliga egta makar, föräldrar och husfäder, som wilja rätt uppfylla sina pligter och lägga en säker ...