Det finns tre olika typer av detta syndrom: Duanes syndrom typ 1: Förmågan att röra det/de påverkade ögat/ögonen utåt mot örat ... Duanes syndrom typ 3: Förmågan att röra det/de påverkade ögat/ögonen såväl inåt mot näsan som utåt mot örat är begränsad. Det ... Duanes syndrom typ 2: Förmågan att röra det/de påverkade ögat/ögonen inåt mot nästan är begränsad, medan förmågan att röra ögat ... Duanes syndrom är ett ärftligt ögonsymtomkomplex med rubbningar i ögonmuskelaktiviteten. Det kännetecknas av oförmåga att
Duanes syndrom. *Duraektasi. *Dysplasi. *Dyspraxi. E. *Ektopisk uretär. *Elektrookulografi. *EMedicine. *Endoskopi. * ...