Drosophila melanogaster. 2·108 Människa. 3·109 Det minsta kända antalet gener finns hos bakterien carsonella rudii. ...
2002). Pigmentation and mate choice in Drosophila melanogaster. Nature 419(6905):360. doi:10.1038/419360a Greenberg AJ, et al ... 1999). Sperm competition between Drosophila males involves both displacement and incapacitation. Nature 400(6743):449-452. doi: ... Drosophila. Coyne är författare till den vetenskapliga boken Speciation samt den storsäljande populärvetenskapliga boken Why ... Forskningsstrategin går ut på att uppskatta hur många gener som orsakar reproduktiv isolering i Drosophila (genom hybrid ...
Konopka RJ, Benzer S (1971): Clock mutants of Drosophila melanogaster; Proc Natl Acad Sci U S A 68:2112-2116 ... Klarsfeld A, Rouyer F (1998): Effect of circadian mutations and LD periodicity on the life span of Drosophila melanogaster. J ... Howlader G, Sharma VK (2006): Circadian regulation of egg-laying behavior in fruit flies Drosophila melanogaster; J Insect ... Bananflugan, Drosophila melanogaster, är en viktig studieorganism för forskning om insekters dygnsrytm. ...
ISBN 0-19-925563-6 ^ Hartl D.L. (1977). "Mechanism of a case of genetic coadaptation in populations of Drosophila melanogaster ...
De använde Drosophila melanogaster för att studera mönster av aktivitet och vila. ... År 1984 kunde Rosbashs forskningsgrupp klona den första klockgenen period hos Drosophila och föreslog 1990 en negativ ... År 1998 upptäckte de cykelgenen, klockgenen och kryptokromfotoreceptorn hos Drosophila genom användningen av framåtgenetik, ...
Morgan och hans elever började med arbetet att kartlägga generna för bananflugan Drosophila melanogaster. 1928 visade Frederick ...
... (Drosophila melanogaster) är en art i släktet bananflugor (Drosophila) som tillhör familjen daggflugor ( ... Namnet Drosophila melanogaster är grekiska för "mörkbukad dagg-älskare" (δρόσος = 'dagg', φίλος = 'intim vän', 'älskare', μέλας ... Drosophila melanogaster ^ Åström Kenneth, Engström Christer, Marklund Kari, red (1989-). "bananflugor". Nationalencyklopedin. ... "The genome sequence of Drosophila melanogaster". Science. 24 mars 2000. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10731132?dopt= ...
Huber R, Hill SL, Holladay C, Biesiadecki M, Tononi G, Cirelli C (2005): Sleep Homeostasis in Drosophila Melanogaster; Sleep 27 ...
Drosophila melanogaster. Då hanen parar sig med honan inseminerar han, samtidigt med spermierna, ett ämne som förstör spermier ...
Viktiga modellorganismer är bland annat: bananfluga (Drosophila melanogaster), rundmask (Caenorhabditis elegans), zebrafisk ( ... Detta visades experimentellt hos Drosophila . Genom att flytta runt gener visade det sig att Drosophila kunde utveckla ben på ... "Verktygslådegenerna" upptäcktes först hos Drosophila och de delas av alla djur. När forskare jämför hur till exempel Hoxgenerna ...
Clock mutants of Drosophila melanogaster; Proc Natl Acad Sci U S A 68:2112-2116 ^ Reppert SM (2007): The ancestral circadian ... Effect of circadian mutations and LD periodicity on the life span of Drosophila melanogaster. J Biol Rhythms 13:471-478 ^ [a b ... Circadian regulation of egg-laying behavior in fruit flies Drosophila melanogaster; J Insect Physiol 52(8):779-785 ^ DeCoursey ... Resetting the Circadian Clock by Social Experience in Drosophila melanogaster; Science 298(5600):2010-2012 ^ Mrosovsky N(1996 ...
Genom sin undersökning om neurologin och beteendet hos Drosophila melanogaster avslöjade Hall väsentliga mekanismer av ... Hall fascinerades av studierna av Drosophila då han arbetade i Ives laboratorium, en passion som har lyst igenom i hans ... Under handledning av Ives studerade han rekombination och translokationsinduktion i Drosophila. Framgången i hans forskning ... "Feedback of the Drosophila period gene product on circadian cycling of its messenger RNA levels". Nature 343 (6258): sid. 536- ...
... över tre decennier för att undersöka genetiskt kontrollerade mönster av sömn och vakenhet hos Drosophila melanogaster och hans ...
... förekommer inom embryologin för att beteckna blastodermala embryoer av evertebrater som exempelvis Drosophila melanogaster. ^ ...
En art Drosophila, D. melanogaster, har i mycket hög utsträckning använts i forskning inom genetiken och är en vanlig ... Från detta kommer att termerna "bananfluga" och "Drosophila" ofta används synonymt med just D. melanogaster i modern biologisk ... Hela släktet Drosophila innehåller troligen fler än 1500 arter, vilka är mycket olika i utseende, beteende och val av habitat. ... Drosophila är ett släkte små tvåvingar, tillhörande familjen daggflugor (Drosophilidae), vilkas medlemmar ofta kallas " ...
De födde upp bananflugor (Drosophila melanogaster) i en labyrint, där flugorna kunde göra tre val mellan olika livsmiljöer, som ... Hon använde sig av två grupper av bananflugearten Drosophila pseudoobscura, och utfodrade dessa båda med stärkelse respektive ... Diane M. B. Dodd (1989). "Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura" (på ...
Studier av bananflugan Drosophila melanogaster visar att av de mutationer som ändrar det protein som genen kodar för är 70% ... "Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila.". Proceedings of the National ...
Drosophila melanogaster upptäckte Nüsslein-Volhard och Wieschaus ett litet antal gener, däribland hedgehog, av stor betydelse ...
Drosophila melanogaster) och av 1031 potentiella promotorsekvenser studerade hos människan återfinns TATA-boxen enbart i 32 %. ... a b] Burke, T. W.; Kadonaga, J. T.. "Drosophila TFIID binds to a conserved downstream basal promoter element that is present in ... Goldberg, ML (1979). Sequence analysis of Drosophila histone genes. ^ Breathnach R., Chambon P. (1981). Organization and ... "The Downstream Promoter Element DPE Appears To Be as Widely Used as the TATA Box in Drosophila Core Promoters" (på en). ...
Drosophila melanogaster upptäckte Nüsslein-Volhard och Wieschaus ett litet antal gener av stor betydelse för bestämmandet av en ...
Drosophila melanogaster, upptäckte Nüsslein-Volhard och Wieschaus ett litet antal gener av stor betydelse för bestämmandet av ...
D. simulans är nära släkt med den mer kända arten bananflugan, båda ingår i Artundergruppen Drosophila melanogaster. Likt sin ... Drosophila simulans är en tvåvingeart som beskrevs av Sturtevant 1919. Drosophila simulans ingår i släktet Drosophila och ... Bilder & media Wikispecies har information om Drosophila simulans. Artförteckning. ... https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(06)02665-0.pdf Wikimedia Commons har media som rör Drosophila simulans. ...
Gamla världen Drosophila melanogaster (artgrupp) Drosophila montium (artgrupp) Drosophila ananassae (artgrupp) Drosophila ... Drosophila fima (artgrupp) Drosophila dispar (artgrupp) Drosophila settifemur (artgrupp) Nya världen Drosophila saltans ( ... artgrupp) Drosophila willistoni (artgrupp) Okänt Drosophila populi (artgrupp) Drosophila Bananfluga Den här artikeln är helt ... Dessa användes för att dela in Drosophila i olika undersläkten. Arterna inom undersläktet delas upp i två grupper, de från ...