"Drosophila melanogaster" (på engelska). Animal Diversity Web. https://animaldiversity.org/accounts/Drosophila_melanogaster/. ... Drosophila differens, Drosophila hemipeza, Drosophila aglaia, Drosophila obatai, Drosophila substenoptera och Drosophila ... modified tarsus Drosophila abjuncta Drosophila achlya Drosophila confutata Drosophila incompleta Drosophila joycei Drosophila ... Drosophila adiastola (artgrupp) Drosophila anomalipes (artgrupp) Drosophila antopocerus (artgrupp) Drosophila ateledrosophila ( ...
... (Drosophila melanogaster) är en flugart som ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor (Drosophilidae). ... Det vetenskapliga namnet Drosophila melanogaster är grekiska för "mörkbukad dagg-älskare" (δρόσος = 'dagg', φίλος = 'intim vän ... Pandey, Udai Bhan; Nichols, Charles D. (2011-06-01). "Human Disease Models in Drosophila melanogaster and the Role of the Fly ... Prüßing, Katja; Voigt, Aaron; Schulz, Jörg B (2013). "Drosophila melanogaster as a model organism for Alzheimer's disease" (på ...
2002). Pigmentation and mate choice in Drosophila melanogaster. Nature 419(6905):360. doi:10.1038/419360a Greenberg AJ, et al ... 1999). Sperm competition between Drosophila males involves both displacement and incapacitation. Nature 400(6743):449-452. doi: ... Drosophila. Coyne är författare till den vetenskapliga boken Speciation samt den storsäljande populärvetenskapliga boken Why ... Forskningsstrategin går ut på att uppskatta hur många gener som orsakar reproduktiv isolering i Drosophila (genom hybrid ...
De använde Drosophila melanogaster för att studera mönster av aktivitet och vila. År 1984 kunde Rosbashs forskningsgrupp klona ... År 1998 upptäckte de cykelgenen, klockgenen och kryptokromfotoreceptorn hos Drosophila genom användningen av framåtgenetik, ... den första klockgenen period hos Drosophila och föreslog 1990 en negativ återkoppling för Transcription Translation för ...
ISBN 0-19-925563-6 ^ Hartl D.L. (1977). "Mechanism of a case of genetic coadaptation in populations of Drosophila melanogaster ...
Tidigare räknades hela artgruppen som en artundergrupp inom artgruppen Drosophila melanogaster (artgrupp). Artgruppen är ... Drosophila kikkawai (artundergrupp) Drosophila montium (artundergrupp) Drosophila orosa (artundergrupp) Drosophila parvula ( ... bland andra Drosophila greeni, Drosophila nikananu, Drosophila bocqueti, Drosophila bakoue). Arter inom artgruppen är ofta ... bland andra Drosophila kikkawai, Drosophila nagarholensis, Drosophila barbarae) och de som lever i den afrotropiska regionen ( ...
Morgan och hans elever började med arbetet att kartlägga generna för bananflugan Drosophila melanogaster. 1928 visade Frederick ...
Några av dessa andra arter är bananfluga (Drosophila melanogaster), Drosophila simulans, Drosophila willistoni och Drosophila ... Drosophila paulistorum är en tvåvingeart som ingår i släktet Drosophila. Arten är en superspecies, ett komplex av sex olika ... D. paulistorum ingår i undersläktet Sophophora, artgruppen Drosophila willistoni och artundergruppen Drosophila willistoni. D. ... Livscykeln liknar den hos andra arter inom släktet Drosophila, honorna lägger ett stort antal ägg som kläcks som larver efter ...
Viktiga modellorganismer är bland annat: bananfluga (Drosophila melanogaster), rundmask (Caenorhabditis elegans), zebrafisk ( ... Detta visades experimentellt hos Drosophila. Genom att flytta runt gener visade det sig att Drosophila kunde utveckla ben på ... "Verktygslådegenerna" upptäcktes först hos Drosophila och de delas av alla djur. När forskare jämför hur till exempel Hoxgenerna ...
Clock mutants of Drosophila melanogaster; Proc Natl Acad Sci U S A 68:2112-2116 ^ Reppert SM (2007): The ancestral circadian ... Effect of circadian mutations and LD periodicity on the life span of Drosophila melanogaster. J Biol Rhythms 13:471-478 ^ [a b ... Circadian regulation of egg-laying behavior in fruit flies Drosophila melanogaster; J Insect Physiol 52(8):779-785 ^ DeCoursey ... Resetting the Circadian Clock by Social Experience in Drosophila melanogaster; Science 298(5600):2010-2012 ^ Mrosovsky N(1996 ...
D. simulans är nära släkt med den mer kända arten bananflugan, båda ingår i Artundergruppen Drosophila melanogaster. Likt sin ... Drosophila simulans är en tvåvingeart som beskrevs av Alfred Sturtevant 1919. Drosophila simulans ingår i släktet Drosophila ... Bilder & media Wikispecies har information om Drosophila simulans. Artförteckning (Biologiska artiklar som hämtar bild från ... Drosophila (Drosophilidae), Insekter i palearktiska regionen, Insekter i etiopiska regionen). ...
Drosophila melanogaster. Då hanen parar sig med honan inseminerar han, samtidigt med spermierna, ett ämne som förstör spermier ...
Dorsal gen, kritisk i dorsoventral mönstring i tidiga embryot av Drosophila melanogaster identifierades också vara i denna NF- ... tillsammans med andra polypeptider i Drosophila melanogaster som defensin, cecropin och attacin. Ytterligare molekylär genetisk ... Likheter noteras mellan struktur och funktion mellan flera medlemmar i drosophila-embryot och medlemmar hos däggdjur i studien ... "The Dorsoventral Regulatory Gene Cassette spảtzle/Toll/cactus Controls the Potent Antifungal Response in Drosophila Adults" av ...
Maleszka, R.; Hanes, S. D.; Hackett, R. L.; De Couet, H. G.; Miklos, G. L. (1996). "The Drosophila melanogaster dodo (dod) gene ...
Från detta kommer att termerna "bananfluga" och "Drosophila" ofta används synonymt med just Drosophila melanogaster i modern ... Drosophila aceti Drosophila alani Drosophila albincisa Drosophila albipes Drosophila albonotata Drosophila analis Drosophila ... Drosophila berryi Drosophila blanda Drosophila brevis Drosophila calidata Drosophila cilitarsis Drosophila coffeina Drosophila ... Drosophila statzi Drosophila succini Drosophila tarsalis Drosophila tenuipes Drosophila teratos Drosophila testacens Drosophila ...
... förekommer inom embryologin för att beteckna blastodermala embryoer av evertebrater som exempelvis Drosophila melanogaster. ^ ...
Sleep Homeostasis in Drosophila Melanogaster; Sleep 27(4):628-639 ^ Tobler I, Neuner-Jehle M (1992): 24-h variation of ...
Genom sin undersökning om neurologin och beteendet hos Drosophila melanogaster avslöjade Hall väsentliga mekanismer av ... Hall fascinerades av studierna av Drosophila då han arbetade i Ives laboratorium, en passion som har lyst igenom i hans ... Under handledning av Ives studerade han rekombination och translokationsinduktion i Drosophila. Framgången i hans forskning ... "Feedback of the Drosophila period gene product on circadian cycling of its messenger RNA levels". Nature 343 (6258): sid. 536- ...
De födde upp bananflugor (Drosophila melanogaster) i en labyrint, där flugorna kunde göra tre val mellan olika livsmiljöer, som ... Hon använde sig av två grupper av bananflugearten Drosophila pseudoobscura, och utfodrade dessa båda med stärkelse respektive ... Diane M. B. Dodd (1989). "Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura" (på ...
Studier av bananflugan Drosophila melanogaster visar att av de mutationer som ändrar det protein som genen kodar för är 70% ... "Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila.". Proceedings of the National ...
Till exempel visade sig arterna Caenorhabditis elegans och Drosophila melanogaster och deras AMP-aktiverade kinaser ha ...
... används för att beskriva de komplicerade släktförhållandena inom släktet Drosophila och arten Drosophila melanogaster. Å andra ... "Drosophila koepferae: a new member of the Drosophila serido (Diptera: Drosophilidae) superspecies taxon". Annals of the ... Några exempel på arter som beskrivs eller tidigare har beskrivits som överarter är Drosophila paulistorum, större ... "THE SUPERSPECIES DROSOPHILA PAULISTORUM*". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 51 ( ...
Drosophila melanogaster upptäckte Nüsslein-Volhard och Wieschaus ett litet antal gener, däribland hedgehog, av stor betydelse ...
... drosophila_melanogaster/attachment/59d63616c49f478072ea3e3c/AS%3A273650375168000%401442254741506/download/phylogeny%2C+ecology+ ... Drosophila populi är en artgrupp inom släktet Drosophila och undersläktet Sophophora som först beskrevs av Lynn H. Throckmorton ... Drosophila ingrica Drosophila populi ^ https://www.researchgate.net/profile/Aniruddha_Mitra/post/Can_anyone_help_with_a_global_ ... and+geography+of+drosophila.pdf ^ [a b c d] https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=seg-001:2009:82::338 ^ "TaxoDros Print ...
Drosophila melanogaster) och av 1031 potentiella promotorsekvenser studerade hos människan återfinns TATA-boxen enbart i 32 %. ... a b] Burke, T. W.; Kadonaga, J. T.. "Drosophila TFIID binds to a conserved downstream basal promoter element that is present in ... Goldberg, ML (1979). Sequence analysis of Drosophila histone genes. ^ Breathnach R., Chambon P. (1981). Organization and ... "The Downstream Promoter Element DPE Appears To Be as Widely Used as the TATA Box in Drosophila Core Promoters" (på engelska). ...
... över tre decennier för att undersöka genetiskt kontrollerade mönster av sömn och vakenhet hos Drosophila melanogaster och hans ...
Drosophila melanogaster upptäckte Nüsslein-Volhard och Wieschaus ett litet antal gener av stor betydelse för bestämmandet av en ...
Drosophila melanogaster, upptäckte Nüsslein-Volhard och Wieschaus ett litet antal gener av stor betydelse för bestämmandet av ...
... och The third chromosome group of mutant Characters of Drosophila melanogaster (1923). Svensk uppslagsbok. Malmö 1939. Bridges ... Sexlinked inheritance in Drosophila (1916), The second chromosome group of mutant characters (1919) ...
Drosophila dentissima (artgrupp) Drosophila dispar (artgrupp) Drosophila fima (artgrupp) Drosophila melanogaster (artgrupp) ... 1917 Drosophila saraswati Singh & Dash, 1998 Drosophila schmidti Duda, 1924 Drosophila scopata Bock, 1976 Drosophila tricombata ... Drosophila montium (artgrupp) Drosophila obscura (artgrupp) Drosophila setifemur (artgrupp) Nya världen Drosophila saltans ( ... 1972 Drosophila fruhstorferi Duda, 1924 Drosophila kerteszina Duda, 1925 Drosophila neobaimai Singh & Dash, 1998 Drosophila ...