Drosophila melanogaster. 2·108 Människa. 3·109 Det minsta kända antalet gener finns hos bakterien carsonella rudii. ...
En komparativ studie av gener mellan olika arter av Drosophila indikerar att om en mutation ändrar aminosyrornas ordning och ... Ayala, F. J.; Coluzzi, M. (2005-05-03). "Chromosome speciation: Humans, Drosophila, and mosquitoes". Proceedings of the ... Aminetzach, Y. T. (2005-07-29). "Pesticide Resistance via Transposition-Mediated Adaptive Gene Truncation in Drosophila". ... "Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila". Proceedings of the National ...
Pavan, C. (1950) , Especies brasileiras de Drosophila. II. Bol. Fac. Filos. Cienc. Univ. S. Paulo 111(Biol.geral, 8): 3-37. [ ...
2002). Pigmentation and mate choice in Drosophila melanogaster. Nature 419(6905):360. doi:10.1038/419360a Greenberg AJ, et al ... 1999). Sperm competition between Drosophila males involves both displacement and incapacitation. Nature 400(6743):449-452. doi: ... Drosophila. Coyne är författare till den vetenskapliga boken Speciation samt den storsäljande populärvetenskapliga boken Why ... Forskningsstrategin går ut på att uppskatta hur många gener som orsakar reproduktiv isolering i Drosophila (genom hybrid ...
Hos Drosophila (bananflugor) tar det cirka 3-4 dagar. Efteråt framträder vitt mögel från kadavret och svampen producerar nya ...
Boothroyd CE, Young MW (2008): The in(put)s and out(put)s of the Drosophila circadian clock; Ann N Y Acad Sci 1129(1):350-357 ... Konopka RJ, Benzer S (1971): Clock mutants of Drosophila melanogaster; Proc Natl Acad Sci U S A 68:2112-2116 ... a b] Sidote D,J Majercak, Parikh V, Edery1 I (1998): Differential Effects of Light and Heat on the Drosophila Circadian Clock ... Collins B, Blau J (2007): Even a stopped clock tells the right time twice a day: circadian timekeeping in Drosophila; Pflügers ...
Hall fascinerades av studierna av Drosophila då han arbetade i Ives laboratorium, en passion som har lyst igenom i hans ... Under handledning av Ives studerade han rekombination och translokationsinduktion i Drosophila. Framgången i hans forskning ... Genom sin undersökning om neurologin och beteendet hos Drosophila melanogaster avslöjade Hall väsentliga mekanismer av ... "Feedback of the Drosophila period gene product on circadian cycling of its messenger RNA levels". Nature 343 (6258): sid. 536- ...
Chassagnard, M.-T. & Groseille, N. (1992) , Drosophila (Sophophora) ochrogaster n.sp. du sous-groupe ananassae de Nouvelle- ...
ISBN 0-19-925563-6 ^ Hartl D.L. (1977). "Mechanism of a case of genetic coadaptation in populations of Drosophila melanogaster ...
De använde Drosophila melanogaster för att studera mönster av aktivitet och vila. ... År 1984 kunde Rosbashs forskningsgrupp klona den första klockgenen period hos Drosophila och föreslog 1990 en negativ ... År 1998 upptäckte de cykelgenen, klockgenen och kryptokromfotoreceptorn hos Drosophila genom användningen av framåtgenetik, ...
Till vattenflugorna hör också släktet ättikflugor/fruktflugor (Drosophila) och arten oljefluga (Helaeomyia petrolei). ...
... (Drosophila melanogaster) är en flugart som ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor (Drosophilidae). ... Det vetenskapliga namnet Drosophila melanogaster är grekiska för "mörkbukad dagg-älskare" (δρόσος = 'dagg', φίλος = 'intim vän ... a b c d e f] Guy,, Echalier,. Drosophila cells in culture (Second edition). sid. xvii-xxii. ISBN 9780128097045. OCLC 1013889094 ... Ong, Cynthia; Yung, Lin-Yue Lanry; Cai, Yu; Bay, Boon-Huat; Baeg, Gyeong-Hun (2014-07-22). "Drosophila melanogasteras a model ...
I. Drosophila (Insecta: Diptera). Aust. J. Zool. Suppl. Ser. 40: 1-105. [1976.07.30] ^ [a b c] Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell ...
Morgan och hans elever började med arbetet att kartlägga generna för bananflugan Drosophila melanogaster. 1928 visade Frederick ...
Detta visades experimentellt hos Drosophila . Genom att flytta runt gener visade det sig att Drosophila kunde utveckla ben på ... "Verktygslådegenerna" upptäcktes först hos Drosophila och de delas av alla djur. När forskare jämför hur till exempel Hoxgenerna ... Viktiga modellorganismer är bland annat: bananfluga (Drosophila melanogaster), rundmask (Caenorhabditis elegans), zebrafisk ( ...
Tsacas, L. (1980) , Les especes montagnardes afrotropicales de Drosophilidae (Diptera) I - Le groupe Drosophila dentissima. Ann ...
"Life-History Changes That Accompany the Transition from Sexual to Parthenogenetic Reproduction in Drosophila mercatorum". ...
a b] Burke, T. W.; Kadonaga, J. T.. "Drosophila TFIID binds to a conserved downstream basal promoter element that is present in ... Goldberg, ML (1979). Sequence analysis of Drosophila histone genes. ^ Breathnach R., Chambon P. (1981). Organization and ... "The Downstream Promoter Element DPE Appears To Be as Widely Used as the TATA Box in Drosophila Core Promoters" (på en). ... Drosophila melanogaster) och av 1031 potentiella promotorsekvenser studerade hos människan återfinns TATA-boxen enbart i 32 %. ...
Namnen återfanns av den amerikanske genforskaren Tim Tully, som ville döpa minnesgener hos Drosophila efter Pavlovs hundar. ...
"Male sterility and meiotic drive associated with sex chromosome rearrangement in Drosophila: Role of X-Y pairing". Genetics ( ...
Drosophila dentissima (artgrupp) Drosophila fima (artgrupp) Drosophila dispar (artgrupp) Drosophila settifemur (artgrupp) Nya ... världen Drosophila saltans (artgrupp) Drosophila willistoni (artgrupp) Okänt Drosophila populi (artgrupp) Drosophila Bananfluga ... Drosophila montium (artgrupp) Drosophila ananassae (artgrupp) Drosophila obscura (artgrupp) ... Dessa användes för att dela in Drosophila i olika undersläkten. Arterna inom undersläktet delas upp i två grupper, de från ...
Huber R, Hill SL, Holladay C, Biesiadecki M, Tononi G, Cirelli C (2005): Sleep Homeostasis in Drosophila Melanogaster; Sleep 27 ...
Drosophila melanogaster. Då hanen parar sig med honan inseminerar han, samtidigt med spermierna, ett ämne som förstör spermier ...
Rafael, V. & Arcos, G. (1988) , Drosophila guayllabambae n.sp., un nuevo miembro del grupo repleta, subgrupo hydei (Diptera, ...
Burla, H. (1948) , Die Gattung Drosophila in der Schweiz. Revue Suisse Zool. 55: 272-279. [1948.07.??] ^ [a b] Bisby F.A., ...
Hatzihristidis, Teri; Desai, Nikita; Hutchins, Andrew P.. "A Drosophila-centric view of protein tyrosine phosphatases". FEBS ...
Studier av bananflugan Drosophila melanogaster visar att av de mutationer som ändrar det protein som genen kodar för är 70% ... "Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila.". Proceedings of the National ...
De födde upp bananflugor (Drosophila melanogaster) i en labyrint, där flugorna kunde göra tre val mellan olika livsmiljöer, som ... Hon använde sig av två grupper av bananflugearten Drosophila pseudoobscura, och utfodrade dessa båda med stärkelse respektive ... Diane M. B. Dodd (1989). "Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura" (på ...
Dynamics of Cytoplasmic Incompatibility and mtDNA Variation in Natural Drosophila simulans Populations. Genetics. Vol 132, 713- ...