... (Drosophila melanogaster) är en flugart som ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor (Drosophilidae). ... Det vetenskapliga namnet Drosophila melanogaster är grekiska för "mörkbukad dagg-älskare" (δρόσος = 'dagg', φίλος = 'intim vän ... a b c d e f] Guy,, Echalier,. Drosophila cells in culture (Second edition). sid. xvii-xxii. ISBN 9780128097045. OCLC 1013889094 ... Ong, Cynthia; Yung, Lin-Yue Lanry; Cai, Yu; Bay, Boon-Huat; Baeg, Gyeong-Hun (2014-07-22). "Drosophila melanogasteras a model ...
I. Drosophila (Insecta: Diptera). Aust. J. Zool. Suppl. Ser. 40: 1-105. [1976.07.30] ^ [a b c] Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell ...
Detta visades experimentellt hos Drosophila . Genom att flytta runt gener visade det sig att Drosophila kunde utveckla ben på ... "Verktygslådegenerna" upptäcktes först hos Drosophila och de delas av alla djur. När forskare jämför hur till exempel Hoxgenerna ... Viktiga modellorganismer är bland annat: bananfluga (Drosophila melanogaster), rundmask (Caenorhabditis elegans), zebrafisk ( ...
En komparativ studie av gener mellan olika arter av Drosophila indikerar att om en mutation ändrar aminosyrornas ordning och ... Ayala, F. J.; Coluzzi, M. (2005-05-03). "Chromosome speciation: Humans, Drosophila, and mosquitoes". Proceedings of the ... Aminetzach, Y. T. (2005-07-29). "Pesticide Resistance via Transposition-Mediated Adaptive Gene Truncation in Drosophila". ... "Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila". Proceedings of the National ...
a b] Burke, T. W.; Kadonaga, J. T.. "Drosophila TFIID binds to a conserved downstream basal promoter element that is present in ... Goldberg, ML (1979). Sequence analysis of Drosophila histone genes. ^ Breathnach R., Chambon P. (1981). Organization and ... "The Downstream Promoter Element DPE Appears To Be as Widely Used as the TATA Box in Drosophila Core Promoters" (på en). ... Drosophila melanogaster) och av 1031 potentiella promotorsekvenser studerade hos människan återfinns TATA-boxen enbart i 32 %. ...
Pavan, C. (1950) , Especies brasileiras de Drosophila. II. Bol. Fac. Filos. Cienc. Univ. S. Paulo 111(Biol.geral, 8): 3-37. [ ...
Drosophila dentissima (artgrupp) Drosophila fima (artgrupp) Drosophila dispar (artgrupp) Drosophila settifemur (artgrupp) Nya ... världen Drosophila saltans (artgrupp) Drosophila willistoni (artgrupp) Okänt Drosophila populi (artgrupp) Drosophila Bananfluga ... Drosophila montium (artgrupp) Drosophila ananassae (artgrupp) Drosophila obscura (artgrupp) ... Dessa användes för att dela in Drosophila i olika undersläkten. Arterna inom undersläktet delas upp i två grupper, de från ...
2002). Pigmentation and mate choice in Drosophila melanogaster. Nature 419(6905):360. doi:10.1038/419360a Greenberg AJ, et al ... 1999). Sperm competition between Drosophila males involves both displacement and incapacitation. Nature 400(6743):449-452. doi: ... Drosophila. Coyne är författare till den vetenskapliga boken Speciation samt den storsäljande populärvetenskapliga boken Why ... Forskningsstrategin går ut på att uppskatta hur många gener som orsakar reproduktiv isolering i Drosophila (genom hybrid ...
Rafael, V. & Arcos, G. (1988) , Drosophila guayllabambae n.sp., un nuevo miembro del grupo repleta, subgrupo hydei (Diptera, ...
Burla, H. (1948) , Die Gattung Drosophila in der Schweiz. Revue Suisse Zool. 55: 272-279. [1948.07.??] ^ [a b] Bisby F.A., ...
Hos Drosophila (bananflugor) tar det cirka 3-4 dagar. Efteråt framträder vitt mögel från kadavret och svampen producerar nya ...
Hall fascinerades av studierna av Drosophila då han arbetade i Ives laboratorium, en passion som har lyst igenom i hans ... Under handledning av Ives studerade han rekombination och translokationsinduktion i Drosophila. Framgången i hans forskning ... Genom sin undersökning om neurologin och beteendet hos Drosophila melanogaster avslöjade Hall väsentliga mekanismer av ... "Feedback of the Drosophila period gene product on circadian cycling of its messenger RNA levels". Nature 343 (6258): sid. 536- ...
Chassagnard, M.-T. & Groseille, N. (1992) , Drosophila (Sophophora) ochrogaster n.sp. du sous-groupe ananassae de Nouvelle- ...
Hatzihristidis, Teri; Desai, Nikita; Hutchins, Andrew P.. "A Drosophila-centric view of protein tyrosine phosphatases". FEBS ...
ISBN 0-19-925563-6 ^ Hartl D.L. (1977). "Mechanism of a case of genetic coadaptation in populations of Drosophila melanogaster ...
Studier av bananflugan Drosophila melanogaster visar att av de mutationer som ändrar det protein som genen kodar för är 70% ... "Prevalence of positive selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila.". Proceedings of the National ...
De använde Drosophila melanogaster för att studera mönster av aktivitet och vila. År 1984 kunde Rosbashs forskningsgrupp klona ... År 1998 upptäckte de cykelgenen, klockgenen och kryptokromfotoreceptorn hos Drosophila genom användningen av framåtgenetik, ... den första klockgenen period hos Drosophila och föreslog 1990 en negativ återkoppling för Transcription Translation för ...
De födde upp bananflugor (Drosophila melanogaster) i en labyrint, där flugorna kunde göra tre val mellan olika livsmiljöer, som ... Hon använde sig av två grupper av bananflugearten Drosophila pseudoobscura, och utfodrade dessa båda med stärkelse respektive ... Diane M. B. Dodd (1989). "Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura" (på ...
Till vattenflugorna hör också släktet ättikflugor/fruktflugor (Drosophila) och arten oljefluga (Helaeomyia petrolei). Den här ...
... kallas också för fruktflugor, ett namn som ibland även används om bananflugorna (Drosophila) . Det stora flertalet ...
Morgan och hans elever började med arbetet att kartlägga generna för bananflugan Drosophila melanogaster. 1928 visade Frederick ...
Cunha, A. B. da (1955) , Sobre duas racas de "Drosophila neocardini" Streisinger (Drosophilidae, Diptera). Rev. Bras. Biol. 15 ...
Tsacas, L. (1980) , Les especes montagnardes afrotropicales de Drosophilidae (Diptera) I - Le groupe Drosophila dentissima. Ann ...
"The origin of islet-like cells in Drosophila identifies parallels to the vertebrate endocrine axis". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S ...
"Life-History Changes That Accompany the Transition from Sexual to Parthenogenetic Reproduction in Drosophila mercatorum". ...