A cannabinoid anticancer quinone, HU-331, is more potent and less cardiotoxic than doxorubicin: a comparative in vivo study ...
Läkemedelsterapi i tillägg, bestående huvudsakligen av läkemedlet doxorubicin, ensamt eller i kombination med andra läkemedel ...
Detta innebär kombinationen Rituximab (CD20 antikropp), Cyklofosfamid, Hydroxydaunorubicin (=doxorubicin), Oncovin och ...
... klonazepam eller nitrazepam Kloramfenikol Klorpromazin Cyklofosfamid Ciklosporin Digitoxin Doxorubicin Doxycyklin Kinin ...
Doxorubicin · Daunorubicin · Epirubicin · Idarubicin · Mitoxantron · Bleomycin · Mitomycin. Platinaföreningar. Cisplatin · ...