Graderad dos-responskurva 2. Kvantal dos-responskurva (Artiklar som behöver källor 2023-07, Alla artiklar märkta med mallen ... Dos-responssamband beskriver hur kroppen svarar på en viss koncentration av till exempel ett läkemedel. Detta brukar ... illustreras med en dos-responskurva som ofta kan beskrivas teoretiskt med en sigmoid funktion då koncentrationen logaritmeras. ...
Man kan även manipulera τ hos en organism med läkemedel eller hormoner som påverkar klockproteinerna, eller genom att ... fas då en organism exponeras för en zeitgeber och hur fasen påverkas kan också uttryckas grafiskt som en så kallad fas-respons-kurva ...