Personer som i sina erotiska relationer vill uttrycka dominans och underkastelse kan använda piskan som ett sexuellt attribut. ...
Den största hanen hävdar sin dominans och de mindre hanarna visar sin underkastelse genom kroppsspråk och mullrande väsningar. ...
De har fått mycket uppmärksamhet för sina erotiska scener som innehåller bondage, sexuell dominans, underkastelse, sadism och ... önskar ska innehålla BDSM-sex och en tydlig rollfördelning gällande dominans och underkastelse. Böckerna utvecklades från en ...
Det vill säga människor som är intresserad av dominans, underkastelse, bondage, smisk, sexuella rollspel, disciplin eller andra ...
... är sexualisering av dominans och underkastelse uttryck för kvinnoförakt oavsett om det görs i heterosexuella eller homosexuella ... åtrå som sexualiserar dominans och underkastelse, oavsett om den utövas i hetero- eller homosexuella relationer. Homosexual ... ökad sexualisering av kvinnors underkastelse som förhindrar kvinnors frigörelse. I verket använder Jeffreys begreppet ...
Förkortningen BDSM kommer från initialerna i de erotiska teknikerna: Bondage & disciplin (B&D) Dominans och underkastelse ( ... även inkludera dominans och underkastelse (engelska: Domination and Submission, D/S). Själva akronymen BDSM uppkom i april 1991 ... S/m står för sadism och masochism, medan D/s står för dominans där smärta inte nödvändigtvis finns på menyn. BDSM-utövare är en ... Vissa av beståndsdelarna som ryms inom BDSM, så som erotisk förnedring, smärta, underkastelse ger samma obehag som för vem som ...
Aktiv underkastelse sker ofta som en form av hälsning och innebär att den undergivna vargen närmar sig en annan varg med en låg ... Att slicka en annan individ på nosen är ett tecken på undergivenhet och att nafsa i nosen är ett tecken på dominans. Hjortdjur ... Passiv underkastelse sker oftast vid närmande av ett dominant djur, och innebär att den undergivna vargen ligger delvis på rygg ... Inom flocken kan konflikter inträffa men dessa löses ofta genom att de visar sin dominans genom kroppsspråk och det är sällan ...
Hans regering stärkte den vita minoritetens dominans genom att införa rösträtt för vita kvinnor 1930 (inte för svarta/färgade ... även efter boerrepublikens underkastelse fortsatte han sin hetsiga kampanj. Då Oranjefristaten 1907 fått självstyrelse blev ...
Makten över Riga var en förutsättning för sådan dominans. En legend om Rigas grundläggning handlar om Kristaps den Store, som ... råd med sig och 1582 kom den litauisk-polske kung Stefan Batory till Riga för att motta stadens bekräftelse på underkastelse. ...
Var den nya staden än var placerad plundrades den av kungariket Nanzhao i mitten av 800-talet varefter pyufolkets dominans ... ledare vid namn Alaungpaya drev ut Pegustyrkorna ur norra Burma 1753 och hade 1759 erövrat Pegu med total underkastelse av ...
Orsakerna till och formerna för denna underkastelse är fortfarande okända. Dareios I är den förste som talar om Achaimenes, som ... Upproren under denna period avslöjar luckor i persernas territoriella dominans. Under 450-talet f.Kr. återupptogs striderna ... Enligt Manethos studie låter egyptiska historiker perioderna av akemenidisk dominans i Egypten sammanfalla med den tjugosjunde ... att visa upp storkungens dominans över de erövrade folken (som visas av de proklamationer som skrivits eller avbildningar som ...
Henrik krävde Mikaels underkastelse, vilket Mikael gick med på genom att gifta bort sin dotter till Henriks bror Eustace ... Det latinska riket misslyckades dock med att etablera ekonomisk och politisk dominans över de andra katolska besittningarna i ... återigen tvinga honom till underkastelse. Mikael dog 1214 och efterträddes av Theodor Komnenos Dukas, som var besluten att ...
... "rättfärdiga manlig dominans, våld och överordning i västerländsk kultur." Sandra Gilbert beskrev Sexual Personae som " ... hennes språk fungerar inte så mycket till att locka fram hemligheter ur böcker utan mer till att hamra dem till underkastelse ...
Fastän de nomadiska stammarna i inlandet hade gjort kraftigt motstånd mot arabisk politisk dominans antog de snabbt islam. När ... medan inlandet gavs upp till de stammar som hade gjort sin formella underkastelse till sultanen. Hafsiderna uppmuntrade handel ... över hela Maghreb reste sig i revolt mot arabisk dominans. Kharijiternas uppsving sammanföll med en orosperiod i Arabvärlden ...
Trots denna underkastelse fortsatte lokalt motstånd att bryta ut i flera år. 1067 angrep upprorsmakarna i Kent borgen Dover ... Under loppet av ett par århundraden med franskspråkig dominans ersattes en mängd engelska ord med franska. Det ledde till ett ... Medan han var där mottog han underkastelse från ärkebiskop Stigand. Han reste därefter vidare mot nordost längs Chiltern Hills ... Efter segern vid Hastings förväntade Vilhelm Erövraren sig att motta underkastelse från de anglosaxiska ledarna som hade ...
... "underkastelse under Guds vilja".[10] I sura 3:19 heter det till exempel "För Gud är [den sanna] religionen underkastelse under ... tankegods med en puritansk syn på religionen som ett sätt att försöka utmana västvärldens kulturella och ekonomiska dominans ... Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad. Betydelsen lydnad används också i muslimsk terminologi. ...
... "underkastelse under Guds vilja".[10] I sura 3:19 heter det till exempel "För Gud är [den sanna] religionen underkastelse under ... tankegods med en puritansk syn på religionen som ett sätt att försöka utmana västvärldens kulturella och ekonomiska dominans ... Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad. Betydelsen lydnad används också i muslimsk terminologi. ...