... en prekursor till dolikol som transporterar proteiner till ER-lumen för N-glykosylation). Farnesylpyrofosfatsyntas (en ...