För vidare diagnostik görs DNA-sekvensanalys av genen SLC22A5 som kodar för OCTN2. Om sekvensering inte är möjlig kan istället ...
Sekvensanalys av DNA som kodar för 18S ribosomalt RNA (18S rDNA) har visat sig vara användbart för att skapa ordning i ...
Om onormala värden av aminosyror och acylkarnitiner upptäcks i blodprovet görs ytterligare tester, såsom DNA-sekvensanalys, för ...
Projektet har inte studerat hela det DNA som finns i mänskliga celler. Vissa heterokromatina områden, omkring åtta procent av ... På grund av omfattande internationellt samarbete och framsteg på området genomik (särskilt i sekvensanalys), samt stora ... som genomfördes 1990-2003 och vars mål var att fastställa den sekvens av kemiska baspar som utgör människans DNA, och att ...