DNA-virus bär på färdiga DNA-molekyler som tar sig in i cellkärnan och använder cellens mekanismer för att föröka sig. Undantag ... I: dsDNA-virus II: ssDNA-virus III: dsRNA-virus IV: (+)ssRNA-virus V: (-)ssRNA-virus VI:ssRNA-RT-virus VII: dsDNA-RT-virus Det ... är komplement till den mRNA-sekvens som kan användas för translation till virusprotein. ... Den bildade DNA-strängen bildar mall för ytterligare en komplementär DNA-sträng. Det nybildade dsDNA:t kan därefter integreras ...