Auguren tolkade fåglarnas flykt medan haruspexen tolkade omen i heliga djurs inälvor. Fegljus Vädersol Komet Joen Petri Klint ...
... är inom etologin aktiveringen av djurs medfödda instinktsstyrda handlingar. För att en instinkthandling ska ... Flykt- och kamprespons. ...
Förmågan att bedöma andra djurs styrka ger djuret en kamp-eller-flykt-reaktion (fight or flight); beroende på hur starkt de ...
Bland de omen en augur använde sig av fanns blixtar, åska, fåglars flykt och sång, hur heliga kycklingar pickade, om någon av ... ingick att berätta om gudarna var för eller emot en militär eller politisk handling genom att till exempel studera djurs ...
Varken instinkten för flykt eller den för kamp lyckas ta överhanden, och en helt annan handling bryter fram. Den österrikiske ... Ett annat vanligt missförstånd inom läran om djurbeteende är djurs vilja att utföra ett visst mål. Varje enskild individ har en ... Överflödeshandling Flykt- och kamprespons Wiktionary har ett uppslag om överslagshandling. Ordbok ^ [a b c] Karlsson, Krigsman ...
Syftet med djurs förflyttning kan vara att finna föda, att para sig eller att fly från predatorer. Rörelseapparaten är de ... olika former av aktiv flykt och glidflykt) Simmande i vatten (med "paddlar" som exempelvis havssköldpaddor, slingrande rörelser ...
Exempel tas inom affektteorin kring djurs beteende, drivet av affekter. En flock hjortar där flocken skräms, ett djur som ... Handlingstendens (rädsla är kopplat till flykt eller förlamning, ilska till aggression etc) ...
... man har af de olika delarna af detta djurs kropp Om älgar eller vildåsnor och deras törst Om den läkedom, man kan hämta från ... återtåg Om faran vid fiendens låtsade flykt Om anledningar till krig samt om fördelarna af att låta en flyende fiende löpa Huru ... utan hvit Om hvalars och liknande djurs späck, kött, ben och hud Om den mångfaldiga användningen af hvalspäck och dess bruk som ... man får av dem Ytterligare om detta djurs gagn Om de personers villrådighet som äta sjökalfvens kött under fastlagen Om ...
Man har forskat på sömnens betydelser för djurs inlärning och minne, men resultaten är motstridiga. Man vet dock att djur som ... Skräntärnan är karaktäristisk med sin måsfågellika flykt som skiljer sig från andra tärnors, sin grova blodröda näbb och sina ... Samtidigt skildras slavinnan Elizas flykt mot norr. Stowe, en Connecticutfödd lärare och aktiv abolitionist, fokuserade romanen ...
Ett vuxet djurs mankhöjd är cirka 36-38 cm från axlarna. Vuxna hanar väger oftast mellan 7 och 14 kg, och honorna har en ... tätt skydd för jakt och flykt och att det är störningsfritt. Rödlons utbredning verkar inte begränsas av människan så länge det ...
Exempel tas inom affektteorin kring djurs beteende, drivet av affekter. En flock hjortar där flocken skräms, ett djur som ... är kopplat till flykt eller förlamning, ilska till aggression etc) En grundkänsla är en känsla som i någon mening är mer basal ...
Man har forskat på sömnens betydelser för djurs inlärning och minne, men resultaten är motstridiga. Man vet dock att råttor som ... Man har därför resonerat att samma sak eventuellt också kan gälla fåglar under flykt, det vill säga att flygande skulle kunna ... och vissa studier har indikerat att fåglar sannolikt kan minska sitt sömnbehov relativt kraftigt under flykt och ändå behålla ... men på grund av tekniska problem har man inte kunnat registrera hjärnaktiviteten hos fåglar under pågående flykt. Fåglar kan ...
Den romantiska betoningen av känslan och fantasin ansågs vara en flykt från det verkliga livet. 1846 skrev den franska poeten ... Den omfattar sådan element som anatomiskt korrekt avbildning av människors och djurs anatomi, perspektiv och visuella effekter ...
Ilska, morrning, ryck och försök till flykt är symtom vid en svag akut smärta. Ökande grad av ilska och aggression, tillsammans ... Enligt Advocates for Animals så finns det tre egenskaper som de anser avgörande för djurs förmåga att uppleva smärta. Dessa är ...
Ett vuxet djurs mankhöjd är cirka 36-38 cm från axlarna.[14] Vuxna hanar väger oftast mellan 7 och 14 kg, och honorna har en ... tätt skydd för jakt och flykt och att det är störningsfritt.[13] ...