Knockoutmössen används som experimentella djurmodeller för sjukdomar och för att klargöra funktionerna för specifika gener. ...
Många föremål är djurmodeller i brons. Dessa föreställer ormar, drakar, tigrar och fåglar. Jadeföremålen är smycken, knivar, ...
Den äldre delen innehåller de permanenta utställningarna, huvudsakligen djurmodeller och uppstoppade djur från världens alla ...
Detta har resulterat i hundratals djurmodeller för mänskliga sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar ...
Detta har resulterat i hundratals djurmodeller för mänskliga sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar ...
Trots lyckade försök i djurmodeller för beroende har man ännu inte testat preparatet i studier på människor. Man har dessutom ...
Djurmodeller tyder på att ghrelin kan nå hippocampus från blodcirkulationen och därigenom förbättra inlärning och minne [1]. ...
Inom forskningen har höga nivåer av NPY-syntes och utsöndring visat sig associerade med fetma i ett antal djurmodeller. ...
Även om tester i djurmodeller fortfarande är en metod för att uppskatta mänskliga effekter, finns det både etiska och tekniska ...
Detta har resulterat i hundratals djurmodeller för mänskliga sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar ...
... djurmodeller (in vivo) samt studier på människor. Det gör det genom att vara bland annat pro-apoptos (programmerad celldöd) ...
Transgentekniken som började användas på 1980-talet har inneburit att man kan skräddarsy djurmodeller som kan ge svar på exakt ...
Olney och Farber fortsatte denna metod i djurmodeller och lade fram den första NMDA-receptordysfunktionshypotesen om ...