Hö användes till djurfoder. Hästarna på Färöarna utvecklades genom åren till en självständig ras, färöponnyn, av vilken det ...
... används också som djurfoder. Odlingen ger ca 3 800 kg/ha när det odlas i Sverige. För näringsinnehåll, se havregryn. ...
Motsvarigheten i djurfoder kallas växttråd. Kostfibrer har definierats på något olika sätt i olika länder vid olika tidpunkter ...
Ruskor kan användas som djurfoder. Skilda lövängar kan upprättas för skörd av dessa "lövkärvar". En ruskprick var förr ett ...
Rågvete används mest till djurfoder. Durrasläktet Fonio Teff är ett afrikanskt sädesslag. Det traditionella etiopiska och ...
vilket användes allmänt som djurfoder. Faktum är att mjölet är rikt på energi och protein och är lättsmält för idisslare, och ... Krisen har lett till en förbättring inom nötköttsproduktionen, genom utfodringsförbudet för djurfoder och avlägsnande av delar ... och benmjöl i djurfoder, återkallande av produkter med viss riskfaktor, eller djur (i Storbritannien djur som är äldre än 30 ...
... används som livsmedel eller djurfoder. Fiskmjöl används som mat vid fiskodling och vid uppfödning av grisar, höns och ...
... löv samlades och torkades till djurfoder. Lönnens delfrukter kallas av barn för "näsor". Om de öppnas och fröet petas bort ...
Fångsten saluförs framför allt färsk och frusen som människoföda; mindre exemplar används också som djurfoder. ^ "Urophycis ...
Vidare används kastanjer också som djurfoder. Den äkta kastanjen skall inte förväxlas med den snarlika hästkastanjen (Aesculus ...
De fångas i viss mån som djurfoder. IUCN listar Hectors delfin som starkt hotad (EN), vitbukig delfin som nära hotad (NT) och ...
Detta innehåll gör örnbräken olämplig som djurfoder. Örnbräken är vanlig på många håll i världen. I Skandinaviens södra och ... Växten är otjänlig som djurfoder, och kan orsaka förgiftning hos kor och hästar. Bräken Slokörnbräken (Underart) Taigaörnbräken ...
Fröna och stjälkarna används även som djurfoder. Vissa durror har även använts till stängsel, korgar, penslar och kvastar. ...
Det används också som järntillskott i djurfoder. ^ Bra Böckers lexikon, 1981. ^ Manual of Chemistry, AvW. Simon, page 274 Järn( ...
I åtminstone USA används pärlhirs som djurfoder. ^ KEW Royal Botanical Gardens, Pennisetum spicatum (L.) Körn. in F.A.Körnicke ...
Den används ibland som djurfoder under torktider. Dorstenia gigas tillhör mullbärsväxterna. Används också som foder för getter ...
Royal Canin, Carrier (djurfoder), Pro Plan och Eukanuba. Bland svenska tillverkare finns bl.a Doggy, Robur, Mästers, Standardt ... Hundmat eller hundfoder är djurfoder till hundar. Hundmat finns i olika former som ser olika ut, framför allt torrfoder och ...
Exporten till Europa står för omkring 80 %. I Australien används kängurukött huvudsakligen som djurfoder. Framställning av ...
Största delen av spannmålen går till djurfoder (korn). Fisket är betydande, bl.a. exporteras torsk, plattfisk och sill. Trots ...
Nykläckta saltkräftor är ett populärt djurfoder för fiskar. Den lanserades i USA som leksak eller husdjur för barn under namnet ...
En kvarn för malning av korn till djurfoder. Där finns restaurang, kafé, galleri och där arrangeras live-musikkvällar under ...
Oljan används även inom hudvårdsindustrin och i djurfoder. Resterna från produktionen pressas, avfettas och används även dessa ... som näringsladdad ingrediens i djurfoder. Oljedådra sågs under 1800-talet bland vårsäd, men ännu mer i linåkrar, där den anses ...
... kan användas som djurfoder till allätande djur. I indunstad form kan vassle finnas i t.ex. hundmat. Det vanligaste ...
Utanför matlagningen har moroten också användning som djurfoder. En vanlig missuppfattning i populärkulturen är att man kan ...
Används även för tillverkning av djurfoder till pälsdjur. Djurskötsel Slakteri Styckning Nödslakt Köttbesiktning ^ "Arkiverade ...
... (tidigare pressfoder) är djurfoder som konserverats genom fermentering. Konservering sker genom att den naturligt ...
Den används som djurfoder på grund av sitt proteininnehåll. Drav ^ Drank i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907) Denna ...
Dess baljor, carob, används som djurfoder, i drycker och som godis. Fröna har historiskt använts som motvikter i ädelstensvågar ... Baljorna har ett sött innerskikt och används som djurfoder. Pulvret från rostade och malda baljor, carob, används som ...
Användningsområdena sträckte sig över matolja, djurfoder, fiberutvinning och medicin. Det är osäkert när man började röka ...
Dess frön används ofta som livsmedel eller till djurfoder. Växten odlas även som jordförbättrare eller som prydnad. Ärten är en ...