... (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta ... Ditiotreitol har en stereoisomer, ditioerytritol (DTE) med liknande egenskaper.. ...
... används nu ofta ditiotreitol (DTT) för dessa ändamål istället. Det främsta användningsområdet för 2-ME i dag är vid isolering ...