... diterpener (20 kol), tetraterpener (40 kol) och polyterpener. A-vitamin byggs upp av en diterpen medan karoten är en ...