Diterpener, Alkoholer, Vitaminer, Antioxidanter). ...
Wikipedia:Projekt översätta källmallar, Alkaner, Diterpener). ...
Wikipedia:Projekt översätta källmallar, Organofosfater, Diterpener). ...
Kemoterapi (Alkaloider, Cytostatika, Diterpener, Bensoater, Propanoater, Bensamider, Alkoholer, Ketoner, Acetatestrar). ...
Organisk kemi-stubbar, Alla stubbar, Alkoholer, Laktoner, Diterpener, Metylestrar, Furaner, Ketoner). ...
Efter Leucothoe grayana uppkallad efter botanisten Asa Gray (Enwp, Biokemi, Neurotoxiner, Diterpener, Ljungväxter). ...
http://books.google.com/books?id=9zsHMLD34qYC&pg=PA220 (Karboxylsyror, Diterpener, Fenantrener). ...
Diterpener (20 kolatomer) Tetraterpener (40 kolatomer) Polyterpener (mer än 40 kolatomer). A-vitamin (retinol) byggs upp av en ...