Detta enzym utsöndras med en mängd andra metabola enzymer, som dipeptidaser, och disackaridaser som maltas, sackaras och laktas ...