Dimerkaptosuccinsyra (DMSA) eller dimerkaptopropansulfonat (DMPS) kan användas, medan dimerkaprol (BAL) inte rekommenderas som ...
Edetat V03AB04 Pralidoxim V03AB05 Prednisolon och prometazin V03AB06 Tiosulfat V03AB08 Natriumnitrit V03AB09 Dimerkaprol ...
... medan dimerkaprol (BAL) inte rekommenderas som behandling.[2] Hemodialys är också en möjlig behandling.[4] ...