Den involverar enbart ligandinducerad dimerisering av receptorerna (cytokinreceptorer), vilket aktiverar dess ...
Den aktiveras av ligandbindning till den extracellulära domänen som leder till dimerisering och aktivering av den ...
En vanlig signaltransduktionsväg är JAK-STAT-signaltransduktionsvägen, som leder till fosforylering och dimerisering av STAT- ...
Det kan också framställas genom dimerisering av acetylen. Vinylacetylen var tidigare ett viktigt råmaterial för tillverkning av ...