... , ofta märkt med isotopentritium i form av [3H] -dihydromorfin, används i vetenskaplig forskning för att studera ... 7,8-dubbelbindningen i morfin reduceras till en enkelbindning för att få dihydromorfin. Dihydromorfin är ett måttligt starkt ... Dihydromorfin fungerar som en agonist vid μ-opioid (mu) med ett ki-värde på 2,5 nM jämfört med 4,9 nM morfin,δ-opioid(delta) ... Dihydromorfin är därför något mer Mu-selektivt än morfin. Agonist för μ-opioid- och δ-opioidreceptorerna är till stor del orsak ...
Även om dihydrokodein har extremt aktiva metaboliter, i form av dihydromorfin och dihydromorfin-6-glukuronid (hundra gånger mer ...