etilefrin och dihydroergotamin. Ett exempel på vasokonstriktion sker då hormonet renin ustöndras från njurarna på grund av lågt ...
Hofmann framställde även dihydroergotamin (genom hydrogenering av ergotamin), som senare användes för att framställa ...
Dihydroergocristine Dihydroergocryptinmesilat Dihydroergokorninmesylat Dihydroergotamin Ergokalciferol (D-vitamin) ... IDE4POCCU9FQHVERT1 Fass.se Dihydroergotamin ^ http://www.fass.se/LIF/substance?userType=0&substanceId=IDE4POBSU8ZU0VERT1 Fass. ...
Ergotamin och dihydroergotamin är äldre läkemedel som fortfarande förskrivs mot migrän, den senare som nässpray och i ...
N02CA01 Dihydroergotamin N02CA02 Ergotamin N02CA04 Metysergid N02CA07 Lisurid N02CA51 Dihydroergotamin, kombinationer N02CA52 ...