a b] "Difosfater" (på sv). www.livsmedelsverket.se. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/ ...
... er eller difosfater är salter och estrar av pyrofosforsyra och är den enklaste formen av polyfosfat. Själva ...
De viktigaste enzymerna i tonoplasten är de som är inblandade med energi, ATPas, proton-reglerande enzymer eller difosfater. ...