... är ett tricykliskt antidepressivt preparat (TCA) nära besläktat med amitriptylin. Det hämmar återuppsuget av både serotonin och noradrenalin. Doxepin har dock aldrig varit registrerat i Sverige. I en något modifierad form av doxepin, doxepinhydroklorid (doxepinoxalatsalt) används preparatet under namnet Zonalon utvärtes som läkemedel mot klåda. Doxepin framställdes ursprungligen av Pfizer och marknadsförs i USA och Kanada under namnet Sinequan. ...