I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, quetiapin demonstrerade standard effektivitet. 11-14% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och aripiprazol, och 12% mindre effektiv än paliperidon.[8] Vanliga Quetiapin-tabletter är kortverkande, för dosen 375 milligram uppmätts halveringstiden till 6.9 timmar.[9] Doseringar vid 3 tillfällen per dag kan visa sig vara nödvändigt under behandlingens gång för uppleva effektivitet.[10] Från studie som jämförde effekten så klarade sig Seroquel sämst bland läkemedlen, i seroquel-gruppen slutade 82% av deltagarna att äta medicinen.[11] I en annan studie som undersökte effekten av Seroquel så återinsjuknade 27% av deltagarna i psykossjukdom inom 1 år.[12] ...