Han framställde diazometan 1894 och polyeten 1898. ^ H. v. Pechmann (1894). "Ueber Diazomethan". Berichte der deutschen ...
Polymeren framställdes för första gången 1898 av misstag av den tyske kemisten Hans von Pechmann när han hettade upp diazometan ...
... öfver benzaldoximer och deras reaktionsprodukter med diazometan (doktorsavhandling, 1900), Kort lärobok i organisk kemi (1906 ...