Statistical_Manual_of_Mental_Disorders&oldid=47044972#DSM-IV". Kategorier: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental ... Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok för psykiatrin, som innehåller standarddiagnoser för ... "Diagnostic stability of psychiatric disorders in clinical practice". The British Journal of Psychiatry 190 (3): sid. 210-6. doi ... I Sverige används DSM-5 som ett komplement till ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and Related Health ...
American Psychiatry Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th). Arlington: American ... a b] Gearhardt, Ashley N.; White, Marney A.; Potenza, Marc N.. "Binge Eating Disorder and Food Addiction". Current drug abuse ... Hetsätningsstörning (på engelska Binge eating disorder, BED) är en form av ätstörning som består i återkommande perioder av ... https://www.nationaleatingdisorders.org/binge-eating-disorder-males ^ Services, Statens beredning för medicinsk och social ...
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth). Arlington, VA: American ... a b] Diamond A (2005). "Attention-deficit disorder (attention-deficit/ hyperactivity disorder without hyperactivity): a ... Subtypes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Anxiety Disorders". Journal of Abnormal Child Psychology 39 (4): sid ... Adams Z. W., Milich R., Fillmore M. T. (2010). "A case for the return of attention-deficit disorder in DSM-5". The ADHD Report ...
Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5. (5th ed). American Psychiatric Association. 2013. ISBN ... Tidigare användes som medicinska uttryck mental retardation eller psykisk utvecklingsstörning men sedan lanseringen av DSM 5 ...
2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric ...
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Källor[redigera , redigera wikitext]. *^ WHO - ICDs historia ( ... International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) är Världshälsoorganisationens (WHO:s) ... ICD har sina rötter i den så kallade Bertillon-klassificeringen som antogs 1893 av International Statistical Institute. WHO har ...
2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric ... ISBN 978-0-89042-554-1 ^ [a b] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research ... "Personality disorder types proposed for DSM-5." Journal of Personality Disorders 25.2 (2011): 136-169. ^ [a b] Svenska ... a b] Se The DSM-IV Personality Disorders, ed. W. John Livesley, s. 58 ^ F21 ICD-10 ^ F60.1 i ICD-10 ^ [a b] Skodol, Andrew E., ...
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. Quick reference to the diagnostic criteria from DSM-IV. ... Den idag korrekta medicinska termen är på engelska mental retardation, förkortat MR; på svenska intellektuell ...
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR. *^ American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and ... Hypokondri ingick tidigare även i diagnossystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), senast i DSM-IV[ ... statistical manual of mental disorders: DSM-5. *^ Braddock, A. E. Abramowitz, J. S. (2006). "Listening to hypochondriasis and ... World Health Organization (1992). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. ...
2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric ... "National Institute of Mental Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/borderline-personality-disorder/index.shtml.. ... Biskin, R. S.; Paris, J.. "Diagnosing borderline personality disorder" (på engelska). Canadian Medical Association Journal 184 ... I DSM-5 (en av American Psychiatric Association utgiven diagnostisk manual för psykiska diagnoser) används termen borderline ...
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. sid. 596-600. ISBN 9780890425572 ... DSM-V, en diagnostisk manual över psykiska sjukdomar som ges ut av American Psychiatric Association, beskriver delirium som ett ... 2000 May;142(5):438-44 ^ [a b] Världshälsoorganisationen (2010) International Statistical Classification of Diseases and ... with statistical analysis of incidence, Eur J Endocrinol. ...
2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric ... ISBN 978-0-89042-554-1 ^ Se F60.5 ICD-10 ^ "Obsessive-compulsive personality disorder: MedlinePlus Medical Encyclopedia" (på en ... Obsessive-compulsive personality disorder, 23 december 2011. ^ Jeste, Dilip V. et al. ( ...
Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5. (5th ed). American Psychiatric Association. 2013. ISBN ... Uppförandestörning (Conduct disorder, CD) är inom barn- och ungdomspsykiatrin en diagnos som innebär ett upprepat ...
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition, även känd som DSM-IV är en manual som publiceras av ... 317 Lindrig mental retardation 318.0 Måttlig mental retardation 318.1 Svår mental retardation 318.2 Djupgående mental ... Simulering V71.01 Antisocialt beteende hos vuxna V71.02 Antisocialt beteende hos barn eller ungdomar V62.89 Marginell mental ... retardation 319 Mental retardation, svårighetsgrad ospecifierad 315.00 Lässvårigheter 315.1 Räknesvårigheter 315.2 ...
Frances, Allen (red.), Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV : prepared by the Task Force on DSM-IV, 4 ... The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. (1992). Geneva ... Hagerman (1999). Neurodevelopment Disorders. Diagnoses and treatment. Oxford University. ISBN 0-19-512314-X ...
Diagnostic criteria for 307.1 Anorexia nervosa. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition. American ... "Assessment of body image in eating disorders with the body dysmorphic disorder examination". Behaviour Research and Therapy 33 ... "Childhood onset neuropsychiatric disorders in adult eating disorder patients". European Child & Adolescent Psychiatry 14 (8): ... Støving RK, Hansen-Nord M, Hangaard J, Hagen C (1996). "[Neuroendocrine disorders in anorexia nervosa-primary or secondary?]". ...
2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric ... "The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic criteria for research". http://www.who.int/ ... F60.7 Dependent personality disorder ^ "Dependent personality disorder: MedlinePlus Medical Encyclopedia" (på en). medlineplus. ...
American Psychiatric Association (2004) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR (Text Revision) ...
1994 lades AS till i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) och American Psychiatric Associations ... syndrom definieras i avsnitt 299.80 av den näst senaste versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM ... "Bipolar disorder, schizophrenia, and other psychotic disorders in adults with childhood onset AD/HD and/or autism spectrum ... "Epidemiology of autistic disorder and other pervasive developmental disorders." J Clin Psychiatry. 2005;66 Suppl 10:3-8. PMID ...
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. (5th ed). American Psychiatric Association. 2013. sid. 271. ISBN ... a b] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines, s. 120 ... a b] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines, s. 121 ... Barlow, D. H. (2007). Clincical Handbook of Psychological Disorders, Fourth Edition: A Step-by-Step Treatment Manual. New York ...
... åkommor som beskrivs i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Syndromet har dock studerats av många psykologer ... Bluffsyndromet är inte en mental störning och har ingen standarddefinition. Därför finns det heller ingen konsensus om vilken ...
Den är inte officiellt vedertagen och är inte listad av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, men kan klassas ...
... kretsen av psykiatrifolk mest känt för den forskning som lett fram till Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ...
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som först publicerades 1952, innehöll för första gången ... Diagnoskriterierna enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, den i Sverige mest använda diagnosmanualen ...
2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric ... mental-personality-disorders.knoji.com/histrionic-personality-disorder/ ^ Skodol, Andrew E., et al. "Personality disorder types ... a b c] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research. ... Sansone, Randy A. (2013-08-21) (på en). Personality Disorders and Eating Disorders: Exploring the Frontier. Routledge. ISBN ...
Mänsklig geofagi kan bero på pica, en ätstörning som i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ... ISBN 0-19-516204-8. ^ Handbook of Evidence-Based Practice in Clinical Psychology, Child and Adolescent Disorders. 2012. sid. ...
... ar definieras i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) baserat på typ av tics (motoriska eller ...
I en jämförande studie undersöktes 186 patienter med schizofreni (enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ... a b] F. Vargha-Khadem et al.: Neural basis of an inherited speech and language disorder, Proc Natl Acad Sci U S A, 95/1998, sid ... a b c d e] K. E. Watkins et al.: Behavioural analysis of an inherited speech and language disorder: comparison with acquired ... a b c] S. E. Fisher et al.: Localisation of a gene implicated in a severe speech and language disorder, Nature Genetics 18/1998 ...
Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Revision) och ICD-10 (International Classification of Diseases and ... a b] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines, s. 11f ... The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research, World Health Organization ... The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research, World Health Organization ...
... utgivna upplagan av de amerikanska psykiatrikernas förbunds standardverk Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ... Narcissistic Personality Disorder and Histrionic Personality Disorder To Be Eliminated in the DSM-V: Starbuck's Diagnostics 101 ... The Personality and Personality Disorders Work Group] recommends that this disorder be represented and diagnosed by a ... combination of core impairment in personality functioning and specific pathological personality traits, rather than as a ...
Termen culture-bound syndrome (CBS) infördes 1994 i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) och har ... The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research, World Health Organization ... The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research, World Health Organization ... Se respektive diagnoser i The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic ...
... dyker första gången upp 1980 inom medicinsk litteratur i publikationen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( ... Lawrence, Mark (2008). "Review of Bifurcation of the Self: The history and theory of dissociation and its disorders" (på ... Deborah Bray Haddock (2001) The Dissociative identity disorder sourcebook (engelska). *Pierre Janet (1887) L'anestésie et la ... Dissociativ identitetsstörning (engelska: dissociative identity disorder, DID), personlighetsklyvning eller multipel ...
... dyker första gången upp 1980 inom medicinsk litteratur i publikationen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( ... "Review of Bifurcation of the Self: The history and theory of dissociation and its disorders" (på engelska). American Journal of ... Dissociativ identitetsstörning (engelska: dissociative identity disorder, DID), personlighetsklyvning eller multipel ... The Dissociative identity disorder sourcebook (engelska) Pierre Janet (1887) L'anestésie et la dissociation des phénomènes ...
American Psychiatric Association (2004) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR (Text Revision) ... A systematic review". Social psychiatry and psychiatric epidemiology "39" (1): ss. 9-18. doi:10.1007/s00127-004-0701-4. PMID ... Lambert MV, Sierra M, Phillips ML, David AS (18 maj 2002). "The spectrum of organic depersonalization: a review plus four new ... Sierra M, Lopera F, Lambert MV, Phillips ML, David AS (18 maj 2002). "Separating depersonalisation and derealisation: the ...
Clinical descriptions and diagnostic guidelines, s. 120 *^ Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. (5th ... a b] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines, s. 121 ... Barlow, D. H. (2007). Clincical Handbook of Psychological Disorders, Fourth Edition: A Step-by-Step Treatment Manual. New York ... a b] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, ...
2014) (på engelska). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric ... mental-personality-disorders.knoji.com/histrionic-personality-disorder/ *^ Skodol, Andrew E., et al. "Personality disorder ... The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Diagnostic criteria for research. Världshälsoorganisationen. ... Sansone, Randy A. (2013-08-21) (på en). Personality Disorders and Eating Disorders: Exploring the Frontier. Routledge. ISBN ...
15.04 se Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och bruk i Schizofreni. ... Många flera källor till ICD koder finna listade på International Statistical Classification of Diseases and Related Health ... 3) Du kommer att se en text som läser "Code translations and terms via UMLS." Klicka på denna länk. Målet är att hitta ICD9 och ... I detta fall "388.7" bredvid "ICD-9-CM, 2006" samt "H92.0" bredvid "German translation of ICD10, 1995". Ett alternativt sätt är ...
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) används i manualen begreppet substansberoende (substance ... APA Diagnostic Classification Arkiverad 27 september 2011 hämtat från the Wayback Machine. ^ Beroendecentrum Diagnostik av ...
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) används i manualen begreppet substansberoende (substance ... APA Diagnostic Classification Arkiverad 27 september 2011 hämtat från the Wayback Machine. ... "Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of ...
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), handboken i psykiatri som ges ut av APA (American Psychiatric ... Cole, Geoff G.; Wilkins, Arnold J. (October 2013). "Fear of Holes" (på engelska). Psychological Science 24 (10): sid. 1-6. doi: ... "The improbable horror of clusters" (på engelska). Statesman Journal. http://www.statesmanjournal.com/article/20101212/ ... Association). Arnold Wilkins och Geoff Cole från University of Essex centrum för hjärnforskning var de första att publicera en ...