Diabetes[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Diabetes. Diabetes är en sjukdom som gör att blodets nivå av glukos ... typ 1-diabetes) eller att receptorerna kräver ökad mängd insulin (åldersdiabetes eller typ 2-diabetes)[2]. ...
Diabetes[redigera , redigera wikitext]. En amerikansk studie från 2007 visar, att transplantationer av stamceller kan göra ... diabetiker med diabetes typ 1 oberoende av insulin under kortare perioder. Femton personer ingick i studien, och 14 personer ...
Blodsocker och diabetes[redigera , redigera wikitext]. Förekomsten av diabetes typ 2 är lägre hos vegetarianer än hos allätare ... snabba kolhydrater och rött/processat kött minskar risken för typ 2 diabetes. Vid redan befintlig diabetes förbättras ... Vegetarianism är bland annat förknippat med lägre risk för demens, divertikulit, gallstenar.[26] inflammationer,[42], diabetes ... Detta kan dels bero på att vegetarianer i regel väger mindre (övervikt är en stor riskfaktor för diabetes), och de livsmedel ...
Diabetes $ 24 miljoner Orencia Abatacept Reumatoid artrit ▲ $ 602 miljoner Plavix klopidogrel Efter hjärtinfarkt ▲ $ 6 146 ...
Overview of 6 years' therapy of type II diabetes: a progressive disease. U.K. Prospective Diabetes Study Group". Diabetes "44 ... Diabetes. Referenser[redigera , redigera wikitext]. *^ Hoogwerf B, Goetz F (9 april 1983). "Urinary C-peptide: a simple measure ... Typ 2-diabetes beror på att cellerna ute i kroppen har fått en nedsatt känslighet för insulinet som betacellerna producerar. ... Typ 1-diabetes orsakas av en autoimmun nedbrytning av betacellerna. Betacellerna förstörs vilket gör att insulinproduktionen i ...
... är en arylpiperazin quinolinon som har fått en stor uppmärksamhet i kliniska och grundläggande vetenskapslitteraturer. Dock så är medlets effektivitet inte större än andra generationens antipsykotiska läkemedel eller första generationens, inte ens på negativa symtom av schizofreni. Dess receptorprofil avviker inte för mycket från andra generationens antipsykotiska trots allt. Som exempel, har Aripiprazol hög affinitet till alfa1, alfa2 och till histamin H1-receptorerna. Fastän, insats till dessa mål för antipsykotisk effekt är inte riktigt känd eller klarlagd. På ett plan finns likhet med Risperidon genom en avsaknad affinitet till kolinerga muskarinerga receptorer, vilket kan ge vissa fördelar angående vilken biverkningsprofil medlet får. Affiniteten till dopamin D2 och dopamin D3 är betydelsefull. Hur som helst så har det låg benägenhet för att orsaka extrapyramidala bieffekter (EPS) eller hyperprolaktinemi. Delvis så kan detta förklaras av dess ...
A Strong Dose-Response Relation Between Serum Concentrations of Persistent Organic Pollutants and Diabetes. Diabetes Cares. 29( ... A Strong Dose-Response Relation Between Serum Concentrations of Persistent Organic Pollutants and Diabetes. Diabetes Cares. 29( ... En annan studie publicerad år 2006 fann en positiv korrelation mellan POP-ämnen och typ II diabetes. I studien justerades ... ämnen under en längre tid har större risk att få typ II diabetes jämfört med individer som utsätts för höga doser av POP-ämnen ...
Diabetes. Inte. (2009) Diabetes? Nej tack! (2010) LCHF för tjejer - Supermaten på Medelhavsvis tillsammans med Cathrine Schück ... Diabetes Unpacked Antologi av Dr Robert Cywes, Dr Jason Fung, Dr Jeff Gerber & Ivor Cummins, Mike Gibbs, Dr Zoë Harcombe, Dr ... äta mer fett och mindre kolhydrater kan komma till rätta med diabetes och övervikt. Fettskrämd (2005) Ät fet mat - bli frisk ...
Patientutbildning vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU ... medan metoden inte ger någon skillnad i effekt jämfört med sedvanlig vård hos personer med diabetes.[8] Det saknas bevis för om ... "http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Patientutbildning-vid-diabetes/. Läst 19 december 2014.. ...
Diabetes mellitus (Typ 1-diabetes · Typ 2-diabetes · Graviditetsdiabetes) · Diabeteskomplikationer (Diabeteskoma · Angiopati · ... www.joslin.org, Joslin Diabetes Center. "High Blood Glucose , Joslin Diabetes Center". www.joslin.org. http://www.joslin.org/ ... Detta tillstånd kan bero på oupptäckt eller underbehandlad diabetes, intag av vissa läkemedel, stress eller kraftiga ...
hjärtsvikt eller diabetes. Svullna underben och händer förekommer vid varmt väder som värmeödem. I västvärlden är var tredje ...
... är ett alternativ vid behandling av typ 1-diabetes. Insulinpumpen är stor som en mobiltelefon och bärs vanligen i ... "Insulinpumpar vid diabetes". www.sbu.se. http://www.sbu.se/201303. Läst 5 september 2016. ...
"Diabetes Blue Circle Symbol". International Diabetes Federation. 17 mars 2006. Arkiverad från originalet den 5 augusti 2007. ... ökad risk för att utveckla diabetes typ 2 efter havandeskapet, och deras barn har ökad risk för barnfetma samt diabetes typ 2 ... De flesta patienter behandlas endast med ändrad diet och måttlig motion men några behöver ta läkemedel mot diabetes, inklusive ... Vid mycket höga blodsockernivåer kan dock samma symtom uppträda som vid annan obehandlad diabetes: främst trötthet, törst och ...
diabetes (Medicinkliniken) Avd. 102 - Invärtesmedicinsk eftervård inklusive diabetesdagvård (Medicinkliniken) Avd. 103-104 - ...
Diabetes.co.uk: Diabetes and Hypoglycemia ^ [a b] Emedecinehealth::Hypoglycemia (Low Blood Sugar) ^ Nils Brage Nordlander, med ... Blodsockerfall kännetecknar diabetes. Hypoglykemi kan ibland drabba diabetiker om de tagit för mycket insulin, ätit för lite ... De vanligaste orsakerna till hypoglykemisk koma är långvarig svält och okontrollerad diabetes. Tillståndet är direkt ...
Personer med diabetes har en tendens att oftare drabbas än andra. När man väl tillfrisknat efter en frusen axel, kommer ... "Axelbesvär vid diabetes". DiabetologNytt. Arkiverad från originalet den 4 februari 2008. https://web.archive.org/web/ ...
... diabetes; undernäring; användning av läkemedel såsom NSAID och kortison. Pseudoartros behandlas kirurgiskt, genom att man ... såsom diabetes eller kranskärlssjukdom); pneumoni. Sena lokala komplikationer: felläkning; ledstelhet; kontrakturer ( ...
Diabetes insipidus kan uppstå. Behandling sker med syntetiska hormoner. ACTH- och medföljande kortisolbrist kan vara ...
"Diabetes typ 2, behandling". Internetmedicin. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=348. Läst 12 februari 2013. ...
Yngve Larsson var 1981-1984 medlem av Advisory council vid International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD ... "Diabetes Mellitus och dess behandling: En personlig tillbakablick under 35 år". DiabetologNytt (Sverige: Svensk Förening för ... en föregångare till sektionen för diabetes och endokrinologi inom Svensk Förening för Diabetologi. Inom arbetsgruppen ... Long-term prognosis in juvenile diabetes mellitus. Acta pædiatrica. Supplement. Uppsala. ISSN 0365-5741 ; 130 Libris 804131 ...
"Social Stigma in Diabetes." The Patient-Patient-Centered Outcomes Research 6.1 (2013): 1-10. ...
Graviditeter med särskilda riskfaktorer såsom högt blodtryck, preeklampsi, tillväxthämning, diabetes och tvillingar är ofta i ...
In: Practical Diabetes International. 12(4)/1995. John Wiley & Sons, s. 187-188, ISSN 1357-8170 Katharine Martyn: Teddy Ryder's ... Vid fyra års ålder utvecklade han symptom på allvarlig diabetes mellitus, inklusive en kraftigt ökad urinproduktion, en ...
Yngve Larsson var 1981-1984 medlem av Advisory council vid International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), ... Larsson, Yngve; Göran Sterky; Gunnar Christiansson (1961) (på Engelska). Long-term prognosis in juvenile diabetes mellitus. ... Karlberg, Bengt E (1997). "Diabetes Mellitus och dess behandling: En personlig tillbakablick under 35 år". DiabetologNytt ( ... en föregångare till sektionen för diabetes och endokrinologi inom Svensk Förening för Diabetologi. Inom arbetsgruppen ...
Personer med diabetes typ 1 mäter ofta blodsockret flera gånger om dagen. Friska personer (utan diabetes) bör ha ett värde på 4 ... vid misstanke om eller uppföljning av diabetes. Mätning görs i måttenheten mmol/l (utom i USA där mg/dl används). Vid mätningen ... Glukosmätning är särskilt viktigt vid behandlingen av diabetes för att följa upp hur kroppen svarar på behandlingen. ... Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU- ...
a b] Alkohol i måttlig mängd kan minska risken för diabetes Arkiverad 13 februari 2009 hämtat från the Wayback Machine.. ... Makrovesikulär steatos kan även bero på diabetes, övervikt eller svält. Alkoholrelaterad steatos är troligen dosrelaterad. ... Förebyggande mot typ 2-diabetes. Förväntad livslängd: Statistiskt sett, har personer med måttlig och regelbunden ... menar vissa forskare att en måttlig konsumtion skulle kunna minska risken för diabetes och alzheimers. Etanol liknar andra ...
Det ses ibland vid sjukdomar på hypotalamus, Prader-Willis syndrom,[1] bulimi, giftstruma, diabetes melitus, Cushings syndrom,[ ... Ämnesomsättningssjukdomar · Näringsrubbningar · Endokrina sjukdomar · Insulinresistens · Metabolt syndrom · Typ 2-diabetes · ... "Ghrelin causes hyperphagia and obesity in rats." Diabetes 50.11 (2001): 2540-2547. ...
26 december 2008). "Breast-feeding and type 2 diabetes in the youth of three ethnic groups: the SEARCh for diabetes in youth ... Owen CG, Martin RM, Whincup PH, Smith GD, Cook DG (26 december 2006). "Does breastfeeding influence risk of type 2 diabetes in ... än de som inte ammats Den som ammats som barn har som vuxen mindre risk att drabbas av diabetes (Typ 1 och 2) och bröstcancer ... "Genetic predisposition and environmental factors leading to the development of insulin-dependent diabetes mellitus in Chilean ...