När åtgärden innebär att endast patogena mikroorganismer tas bort, kallas det desinfektion. Sterilisering genom hastig ...
Ozon-desinfektion (Kan bryta ner läkemedelsrester). *UV-desinfektion (Gör att mikroorganismer inte förökar sig) ...
... används för rengöring, blekning och desinfektion. Klorrent marknadsförs av Nilfisk. ^ Nilfisk-Klorrent, läst 22 ...
... används för rengöring, blekning och desinfektion. Klorin marknadsförs av Colgate-Palmolive. 1992 bedrev ... Bleksalt ^ Colgate: Blekning och desinfektion, läst 1 december 2008 ^ "Städa utan giftiga kemikalier". Naturskyddsföreningen. ...
Desinfektion av luft och vatten, genom att ozonet dödar mögelsporer, bakterier och mikroorganismer. På många håll i världen ... Desinfektion av tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och livsmedelsindustri.. *Dödande av bakterier, jäst, mögel och insekter på ...
Det har dessutom använts för desinfektion av instrument. Det används fortfarande inom homeopatin under det latinska namnet ...
Detta kräver åtgärd av guldsmed för desinfektion av smycket. Guld kan gjutas och är den mest smidbara och duktila av alla ...
För att döda också sporerna måste man genomföra sterilisering, desinfektion räcker inte. Hos alla typer av mossor (levermossor ...
Även desinfektion med jod eller formalin förstör viruset vilket även lågt pH gör. För att försäkra sig om att inte smittas av ...
Den har användning för blekning och desinfektion, samt inom cellulosatillverkningen under beteckningen sulfitlut. Den ersätts ...
Desinfektion av toaletter med mera bör göras med Klorin och andra klorbaserade rengöringsmedel. Alkoholbaserade ...
Användningsområdena är desinfektion samt inom teknisk industri, särskilt inom optik och elektronik, till rengöring. För att ...
På grund av läkarbrist administrerade fäderna Paolino och Pio injektionerna, och använde karbolsyra som desinfektion."[29][30] ...
Han informerade dem att de först skulle få duscha och genomgå desinfektion för att förhindra smittspridning. I själva verket ...
blöjbarn, desinfektion, picknick, kosmetikaborttagning där det är praktiskt med en förimpregnerad servett som kan slängas ...
Under åren 1884-1922 togs totalt 929 fartyg in för observation och 15 för desinfektion. 1912 började man även kontrollera om ... Fartygen stod i kö för observation och desinfektion utanför Känsö. Sverige klarade sig dock från epidemin. Under första ...
Ofta förekommande reningssteg för grundvatten är luftning, filtrering, avhärdning, pH-justering och UV-desinfektion ... Vattenledning Avlopp Reningsverk Vatten och avlopp i Stockholm Ytvatten Aktivt kol Flockning Långsamfilter Desinfektion ...
Detta samordnas via European Acceptance Scheme (EAS). Gemensamhetstunnel Vattenverk Dricksvatten Mikrobiologi Desinfektion ^ [a ...
Trypaflavin används vid desinfektion av sår, liksom rivanol, ett pulverformigt akridinderivat. De senare har, efter tillkomsten ...
25 april - Vid nödbostäderna vid Voltafabriken i Ulvsunda inträffar cyanväteförgiftning i samband med desinfektion. Ett 20-tal ...
Det används också för desinfektion av vatten i avlopp och för att rena sjövatten innehållande bakterier. När kaliumpermanganat ...
Om det skulle användas för desinfektion av föremål eller behandling av en sjuk person framgår ej. Det synes emellertid vara ...
Han instruerade dem att de först skulle få duscha och genomgå desinfektion för att förhindra smittspridning. I själva verket ...
Loeffler utförde tillsammans med Robert Koch och Georg Gaffky undersökningar om desinfektion med vattenånga, och var den förste ...
... febersjukdomarnas specifika karaktär och smittsamhet samt möjligheten att bekämpa dem genom isolering och desinfektion; han ...
I början av 1900-talet användes kvicksilver(II)klorid för desinfektion av bland annat järnvägsvagnar och offentliga toaletter. ...
Generellt kan även smittspridning dämpas genom ofta utförd handtvätt med tvål och vatten kompletterad med desinfektion med ...
... som saluföres på exempelvis apotek för desinfektion, kan också användas. Denna artikel om analytisk kemi saknar väsentlig ...
... avlusning och desinfektion. Ett liknande argument som ibland framförs är att gas inte användes för att döda judar och andra ...