Leczinsky författare skrifter i dermatologi. Han var från 1939 till sin död gift med folkskolläraren och översättaren Ingegerd ...
Han blev specialistläkare inom dermatologi 1983. Mellan 1990 och 2000 var Olle Larkö chef för hudkliniken på Sahlgrenska ... Larkö blev docent 1983, arbetade 1984-1999 som universitetslektor och blev 1999 professor i dermatologi och venerologi vid ... Universitetssjukhuset, 2001-2004 var han sedan områdeschef för dermatologi och venereologi, plastikkirurgi, reumatologi, ...
... är aktiva inom dermatologi och farmakologi. L'Oréal är även den ledande patenthållaren inom nanoteknologi i USA. ...
Hon specialiserade sig i gynekologi, venerologi och dermatologi. Från november 1903 till mars 1904 ingick hon i Kommittén ...
... kloridlasern har till exempel använts inom viss dermatologi. Xenon har använts som ett generellt anestetikum, men det är ...
Reenstierna blev medicine kandidat i Uppsala 1906, medicine licentiat 1911, medicine doktor 1913, docent i dermatologi och ... dermatologi och syfilidologi. Morphologie des Lepra-erregers und die Uebertragung der Lepra auf Affen (1913) Impfversuche an ... och könssjukdomar i Breslau 1915-16 och som assistent vid universitetskliniken för dermatologi och syfilis i Wien 1916-17 samt ...
1919 blev han professor i dermatologi vid universitetet i Hamburg. Arning är ihågkommen för sina medicinska studier på ...
År 1874 reste han till utlandet och studerade dermatologi i Wien. Efter sin hemkomst 1875 blev han förste underläkare vid ... Åren 1885-86 studerade han åter dermatologi i utlandet, och 1889 anställdes han som överläkare vid Rikshospitalets hudavdelning ... och lärare vid Kristiania universitet i dermatologi och syfilidologi, 1895 blev han t.f. professor och 1896 professor i detta ...
Han författade skrifter i bland annat internationella hälsofrågor, dermatologi, venereologi och hälsovårdsupplysning. Tottie, ...
Följande år antog han kallelse till professuren i dermatologi och syfilidologi i Wien. Han författade en mängd artiklar inom ... Han kallades 1896 till extra ordinarie professor i dermatologi vid Leipzigs universitet och blev där 1901 ordinarie professor. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Ranki, som blev medicine och kirurgie doktor 1978, är specialist i dermatologi och venerologi. Efter att 1994 ha blivit ...
Innan Geummi påbörjade sin karriär som sångare i Crayon Pop arbetade hon med dermatologi. Se även: Crayon Pop § Diskografi ^ [a ...
1924 var han med och grundade den första tidskriften om dermatologi och könssjukdomar i Turkiet. Samma år som han blev ... 1933 utsågs han till professor i dermatologi och syfilis (ordinarie professor från 1939), han var den första person i Turkiet ... 1910 tog han sin examen och specialiserade sig därefter i dermatologi och könssjukdomar. Under första världskriget tjänstgjorde ...
År 1841 blev han medicine doktor i Wien och kallades 1842 till docent i dermatologi. Samtidigt inrättades åt honom en särskild ... Han blev 1849 extra ordinarie och 1869 ordinarie professor i dermatologi och hade mycket stor betydelse för kännedomen om dessa ...
... är en tidskrift inom dermatologi och venerologi som getts ut sedan 1920. Vid starten 1920 ...
Han blev 1956 docent i dermatologi och venereologi vid Karolinska Institutet och medicine doktor där 1957. Magnusson blev 1957 ... underläkare vid Holtermanska sjukhuset i Göteborg och docent i dermatologi och venereologi vid Göteborgs högskola. 1958 blev ...
Det ingår även teoretiska ämnen som kemi, fysik, dermatologi, ekonomi, mikrobiologi och näringslära i hudterapeutens utbildning ...
Gaucher blev medicine doktor 1882 samt professeur agrégé 1892 och ägnade sig särskilt åt dermatologi och syfilidologi. Han ...
1873 utsågs han till ausserordentlicher professor och mellan 1896 och 1906 var han ordinarie professor i dermatologi. Han var ... när han därefter arbetade som assistent till Ferdinand von Hebra intresserade han sig för dermatologi och syfilis. ...
Han publicerade skrifter i kemoterapi, dermatologi och venereologi samt Lärobok i allergologi (tillsammans med Egon Bruun 1964 ... Han innehade olika läkarförordnanden 1939-1947, blev docent i dermatologi och venereologi vid Karolinska institutet 1947 samt ...
Runa över Nils Thyresson i Svenska Dagbladet den 5 augusti 2008 av Mona Ståhle, professor i dermatologi och venereologi vid ... Nils Thyresson var ledande inom svensk dermatologi och venereologi. Under sin specialistutbildning rekryterades Nils Thyresson ...
Uitto blev medicine och kirurgie doktor 1970 och utnämndes 1972 till docent i experimentell dermatologi vid Helsingfors ...
Olle Johansson är docent i neurovetenskap och chef vid enheten för experimentell dermatologi på Karolinska institutet i ...
http://medicinbasen.se/dermatologi/melasma/ ^ http://runeberg.org/medterm/0444.html ^ http://runeberg.org/medterm/0270.html ^ ...
Augagneur blev 1879 medicine doktor, 1895 professor i kirurgisk patologi och 1904-05 professor i syfilidologi och dermatologi ...
1878 efterträdde han Heinrich Koebner (1838-1904) som professor i dermatologi vid universitetet i Breslau, och blev även ...
... en viktig bok om dermatologi. Clarkemedaljen: Thomas Henry Huxley, brittisk biolog och paleontolog. Copleymedaljen: James ...
... över könssjukdomarna för både vuxna och ungdom och gav kurser för medicine kandidater i dermatologi. Marcus var även medlem av ...
... odontologi och dermatologi. År 2013 instiftades Anicuras vetenskapliga råd, med uppgift att främja och övergripande ansvara för ...