I DNA är guanin på motsvarande sätt förenat med deoxiribos till nukleosiden deoxiguanosin. ...