Dopamin skapas genom dekarboxylering av L-Dopa av det aromatiska L-aminosyran dekarboxylas (AADC). L-Dopa kan direkt bli ...
Koldioxid avskiljes genom dekarboxylering och återgår till atmosfären. Närvaron av kolhydrater i utgångsmaterialet, liksom god ...
Den har en extra kolatom i förhållande till pristan, som bidas genom dekarboxylering av fytol. Fytanyl är beteckningen på ...
Enzymet producerar alfa-ketoglutarat genom oxidativ dekarboxylering av isocitrat, vilket även ger CO2 och omvandlar NAD+ till ...
... kan under vissa förhållanden undergå dekarboxylering i kombination med askorbinsyra och bilda bensen, ett ...
Genom dekarboxylering av pulvinsyrorna bildas ytterligare föreningar, 2,5-diarylcyklopentenoner, som chamonixin, involutin, ...
... är en kemisk reaktion i vilken en karboxylgrupp (-COOH) avspaltas i form av koldioxid (CO2). I organisk kemi ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Eftersom koldioxid spjälkas loss är reaktionen en dekarboxylering. GAD använder PLP som koenzym. Reaktionen sker enligt: HOOC- ...