Baltimore utökade detta arbete och undersökte två RNA-tumörvirus, Rauscher murine leukemia virus och Rous sarcoma virus.[21][25 ... 11] [12] Han och Alice genomförde tillsammans viktiga experiment på defekta störande partiklar och virala pseudotyper. Under ... Genom att göra detta upptäckte han en distinkt klass av virus, senare kallat retrovirus, som använder en RNA-mall för att ...