Positiva grupper på hydrofila jonbytare är vanligtvis dietylaminoetyl (DEAE) och trietyl-aminoetyl (QAE). Jonbytare med DEAE- ... Hydrofila anjonbytare är exempelvis cellulosa, dextran eller agaros som innehåller negativt laddade sulfoetylgrupper och ...
... using DEAE-dextran". Arch. Microbiol. 120: sid. 141. ^ Wilson, C., Lucas, W.J. (1987). "Influence of internal sugar levels on ...